izlaidums

Sveicam izlaidumā – kāda nozīme šim notikumam ir Latvijā

Izlaidums – uz sliekšņa uz pieaugušo dzīvi

Izlaiduma diena ir īpaši svinīgs un emocionāli nozīmīgs notikums ikviena skolēna dzīvē. Latvijā tas parasti notiek jūnija sākumā, drīz pēc pēdējā centralizētā eksāmena nokārtošanas. Šajā dienā jaunieši saņem atestātu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi, kas ir svarīgs dokuments un apliecina, ka viņi ir sekmīgi apguvuši vispārējās izglītības programmu. Tas arī simbolizē skolas posma noslēgumu un jaunu, pieaugušā dzīves posmu sākumu ar jaunām iespējām un izaicinājumiem.

Absolventi tiek godināti par centību un neatlaidību, ko viņi ir ieguldījuši mācību procesā 12 gadu garumā. Lai arī skolas gadi nav bijuši viegli, tie ir prasījuši milzīgu darbu, lai apgūtu jaunas zināšanas, padziļinātu izpratni par pasauli un pilnveidotu dzīvei svarīgās prasmes dažādās jomās. Skolas laikā gūtās zināšanas, darba iemaņas un attieksme, ko jaunieši saņēmuši šajā svarīgajā izglītības posmā, viņi paņems līdzi uz visu turpmāko dzīvi. Tās dos labu pamatu personības tālākai veidošanai.

Skolas izlaidums ir kā simboliskas bērnības noslēgums un pirmais nopietnais solis pieaugušo dzīves virzienā. Pēc izlaiduma jaunietis parasti stājas patstāvīgā un neatkarīgā dzīvē – izvēlas studiju virzienu augstskolā un sāk veidot karjeru savā profesionālajā jomā. Daudzi jaunieši pēc skolas beigšanas arī sāk dzīvot atsevišķi no vecākiem, pierādot, ka ir gatavi pieaugušo dzīves realitātēm.

Svinību norise un tradīcijas izlaidumā Latvijā

Izlaiduma dienā Latvijas skolās jaunieši tiek īpaši godināti dažādos veidos. Vispirms notiek svinīgais akts, kurā absolventi, tērpušies svētku drānās, lepni soļo pa sarkano paklāju vai svinīgo gaiteni uz skatuves, lai saņemtu no skolas vadības rokām atestātus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. Pēc tam skan uzrunas un laba vēlējumi turpmākajai dzīvei no skolas administrācijas un pedagogiem.

Vairākums skolu pēc svinīgā akta rīko arī izlaiduma pusdienas vai vakariņas jauniešiem, vecākiem un pedagogiem, kur visi kopā atceras aizvadītos kopā pavadītos skolas gadus. Savukārt vakarā jaunieši dosies uz izlaiduma balli – deju vakaru, lai atzīmētu jauno dzīves statusu un priecīgi atpūstos no mācību slodzes. Izlaiduma balles ir īpaši krāšņas, jaunieši ģērbjas svētku apģērbos – uzvalkos un vakara kleitās.

Izglītība – tilts uz veiksmīgu nākotni

Kopumā, neatkarīgi no tā, kā tieši norit izlaiduma pasākums katrā skolā, šī diena ir ārkārtīgi nozīmīgs notikums katra jaunieša dzīvē. 12 gadu laikā apgūtās zināšanas un izpratne par pasauli, sabiedrību, kā arī iegūtās praktiskās iemaņas veidos absolventu turpmāko dzīvi, studijas, karjeru un personības attīstību. Novēlu visiem absolventiem veiksmi centralizētajos eksāmenos un sekmīgas studijas izvēlētajā augstskolā un specialitātē! Lai izvēlētā profesija nes gandarījumu un darba prieku uz visiem laikiem!