gramata uz galdam

Sveicam Zinību dienā – apjaust un svinēt zināšanu spēku!

Zinību diena simbolizē zināšanu un gaišuma ceļu

Latvijā Zinību dienu atzīmē 1. septembrī. Šajā dienā visi skolēni un studenti svinīgi uzsāk jauno mācību gadu. Svinīgi pasākumi jaunā mācību gada sākumam notiek visās Latvijas izglītības iestādēs – pamatskolās, vidusskolās, ģimnāzijās, profesionālajās skolās un augstskolās. Šie pasākumi norit ar lielu pacilātību, degsmi un cerībām uz veiksmīgu gada garumā gūstamajiem sasniegumiem izglītības jomā. Zinību diena Latvijā jau vairāk nekā 100 gadu simbolizē zināšanu, izglītības un gaišā prāta ceļu, ko sāk ikviens bērns un jaunietis, uzsākot jaunu posmu savās studijās un mācībās dzīves gaitā. Zinību diena motivē ikvienu sabiedrības locekli apjaust zināšanu spēku un izglītības patieso vērtību cilvēka nākotnei, tādēļ to svin visi – sākot no bērnudārza audzēkņiem līdz pat pieaugušajiem tālākizglītības centru kursantiem.

Šajā datumā 1. septembrī katrs Latvijas iedzīvotājs apliecina savu cieņu pret izglītību un zināšanām, kā arī gatavību mācīties, izzināt jaunas lietas. Jo zināšanas vienmēr ir bijušas mūsu tautas stiprā puse, spēks un nākotnes pamats. Šajā īpašajā dienā, ko mēdz dēvēt arī par gaišā prāta un cerību svētkiem, katrs indivīds apņemas ar sirds degsmi, centīgu darbu un motivāciju mācīties, lai liktu sev un līdzcilvēkiem stiprus pamatus turpmākajiem sasniegumiem gan personīgajā dzīvē, gan valsts attīstībā. Tieši tāpēc Zinību diena visā Latvijā ir svēta un svinama diena, ko atzīmē gan lieli, gan mazi.

Īpaša diena skolēniem un studentiem

Zinību diena ir īpaši priecīga, gaišu cerību pilna diena skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem. Šī diena atzīmē vasaras brīvlaika beigas un jauna mācību gada sākumu ar jaunām iespējām mācīties, izzināt pasauli un pilnveidot sevi katram izglītojamam. Mācību gada sākums vienmēr nāk ar jauniem pārbaudījumiem gan skolēniem un studentiem, gan pedagogiem. Šai nozīmīgajai dienai ikviens rūpīgi un priecīgi gatavojas – tiek nopirktas jaunas skolas somu, burtnīcas un rakstāmpiederumi, izvēlēts jauns apģērbs, arī mājās tiek celti agri, lai stundu vai lekciju sākums nepienāktu pie miegaina prāta un nepaspēšanas sajūtas.

Mācību gada pirmā diena ir īpaša ar to, ka visi skolēni un studenti dodas uz skaistiem un krāšņiem Zinību dienas svinīgajiem pasākumiem, kas tradicionāli notiek skolu un augstskolu pagalmos, aktu zālēs vai stadionos. Katru gadu šos nozīmīgos svētkus ar savu klātbūtni pagodina valsts un pašvaldību vadītāji, kā arī izglītības jomas ietekmīgākie pārstāvji, tādējādi ik gadu apliecinot izglītības svarīgo lomu sabiedrības nākotnē.

Zinību diena – ceļš uz nākotni

Neskatoties uz vecumu, Zinību diena ir īpaši gaidīta un gaišu cerību un iedvesmas pilna diena ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Jo tā simbolizē ceļu uz gaišāku nākotni sev, saviem bērniem un valstij. Ceļu, ko veido mērķtiecīga izglītošanās, jaunu zināšanu un prasmju apguve. Tāpēc novēlu, lai šis mācību gads ikvienam nes jaunas idejas, atklāsmes un iedvesmojošus atklājumus! Lai ceļš uz zināšanu gaismu, ko mēs uzsākam Zinību dienā, vestu uz gaišāku nākotni!

Apsveikums Zinību dienā

Sākot jauno mācību gadu Zinību dienā, vispirms vēlos novēlēt visiem skolēniem, studentiem un pedagogiem izturību, mērķtiecību, uzņēmību un pacietību! Lai mācību procesā valda savstarpēja cieņa, ieinteresētība, atklātība un sadarbība! Novēlu katram atrast sev piemērotāko zināšanu apguves ceļu un gūt gandarījumu no mācību procesa! Lai šis mācību gads katram nes jaunas idejas, atziņas un iedvesmu! Novēlu visiem radošu, zinošu un atvērtu prātu šai ceļā uz gaismu! Lai zinātkāre un centība mācīties nezūd!