skolotaja

Skolotāju diena – diena, kad sakām paldies

Skolotāju loma mūsu dzīvē

Latvijā Skolotāju dienu atzīmē oktobra pirmajā svētdienā. Šī ir īpaša diena, kad godinām skolotājus un izsakām viņiem pateicību par milzīgo ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā. Skolotāji ir ārkārtīgi nozīmīgas personas ikviena bērna dzīvē. Viņi ir galvenie zināšanu nesēji, kuri iepazīstina bērnus ar dažādām mācību jomām un priekšmetiem. Skolotāji nodod tālāk uzkrātās zināšanas un cilvēces gūtās atziņas, kā arī māca praktiskas prasmes, kas noderēs dzīvē. Viņi arī iedvesmo mūs mācīties, motivē sasniegt arvien jaunus mērķus, palīdz atraisīt mūsu iekšējo potenciālu. Lielisks skolotājs spēj tā aizraut ar savu mācību priekšmetu, ka tas kļūst par skolēna vaļasprieku uz visu mūžu.

Kas ir labs skolotājs?

Lai kļūtu par izcilu skolotāju, vien plašām zināšanām savā priekšmetā nepietiek. Labs skolotājs ir arī lielisks psihologs – viņš izprot katra bērna individuālās īpatnības, temperamentu, stiprās un vājās puses. Balstoties uz šo izpratni, viņš spēj atrast pieeju katram skolēnam, lai palīdzētu sasniegt maksimālos rezultātus. Skolotājam arī jāprot ieinteresēt bērnus mācīties, radīt pozitīvu un draudzīgu atmosfēru klasē. Jābūt milzīgai pacietībai un patiesai mīlestībai pret bērniem. Un protams – radošumam, jo skolotāja darbs nav iedomājams bez jaunu metožu un paņēmienu meklēšanas. Skolotāja profesija ir ļoti atbildīga, tajā jāiegulda viss sirds spēks.

Skolnieki apsveica skolotajus

Kāpēc Skolotāju diena ir svarīga?

Skolotāju diena ir kā simbolisks paldies visiem pedagogiem par viņu pašaizliedzīgo darbu. Šajā dienā skolēni un vecāki saka personīgu paldies savai klases audzinātājai, mīļākajiem skolotājiem, kas vairākus gadus pavadījuši kopā ar bērnu. Skolās notiek svinīgi koncerti, izstādes un citi pasākumi, godinot skolotājus. Viņi saņem skolēnu veidotus apsveikuma zīmējumus un rokdarbus, ziedus un nelielas pateicības balvas. Šajā īpašajā dienā mēs atceramies arī savus bijušos skolotājus, kas mūs izglītojuši un audzinājuši agrākajos skolas gados.

Kādēļ Skolotāju diena ir tik svarīga? Visupirms tāpēc, lai vēlreiz atgādinātu – skolotāju darbs, kas vērsts uz nākamo paaudžu veidošanu, ir ļoti atbildīgs un nozīmīgs sabiedrībai. Tomēr bieži vien tas paliek nepamanīts un novērtēts. Skolotāji reti saņem pietiekamu atzinību par savu pašaizliedzīgo darbu. Ikdienas steigā mēs pieņemam viņu centienus kā pašsaprotamu lietu un aizmirstam pateikties. Tieši tādēļ Skolotāju diena ir tik nepieciešama, lai beidzot apstātos un pateiktu skolotājiem paldies. Lai dotu viņiem motivāciju turpināt savu darbu, sajustu sabiedrības atbalstu un novērtējumu.

Nobeigums

Kā nākotnes sabiedrības veidotājiem, mums jāapzinās izglītības un skolotāju milzīgā loma valsts attīstībā. Viņu centīgais, radošais un no sirds veiktais darbs ir pelnījis visdziļāko cieņu un pateicību. Skolotāju diena ir piemērotākais brīdis, kad to izteikt! Tādēļ novēlu, lai katrs skolēns un vecāks šajā īpašajā dienā atrod kādu veidu, kā pateikt paldies saviem skolotājiem, izteikt savu novērtējumu. Jo svarīgi ir, lai pedagogi justu, ka sabiedrība augstu vērtē viņu ieguldījumu nākamo paaudžu izglītošanā.