Kandavas novada Izglītības pārvalde

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa otrais uzsaukums ir klāt!24.04.2019

Kandavas novada dome izsludina PuMPuRS atklātu projektu konkursu “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS”, Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus projektā noteiktos mērķus:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  • Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Lieldienu pārsteigums!

18.04.2019 10:00 - 11:00

 Šodien PII "Zīļuks" grupa "Sprīdīši" gaida ciemiņus! Jau iztālēm redzam gaili, vistu, cālēnus. Tiem seko pats Lieldienu zaķis! Mazajiem "Sprīdīšiem" Lieldienu uzvedumu rādīja kādreizējie šīs grupas audzēkņi no  Kandavas internātvidusskolas 11. klases.
     Priecājamies par skaisto pārsteigumu un sakām mīļu paldies  skolotājai Vitai Eglītei!
Gaidīsim tikšanos nākamajā pavasarī!

Cūkmens- detektīvi!

18.04.2019 10:00 - 11:00

"Cūkmena-detektīvi" ir AS "Latvijas valsts meži" ekoprogramma 5-7 gadīgiem pirmsskolas vecuma bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni gan par vērtīgo, gan arī par lieko dabā.

 Šodien, 18. aprīlī, grupu "Zemenītes" apciemoja slavenais Cūkmens , lai apsveiktu bērnus un skolotājus ar šī projekta noslēgumu 2 gadu garumā. Godalgu saņemt nebija nemaz tik vienkārši, bija jāatbild uz daudziem jautājumiem, jāatpazīst Latvijas  mežu dzīvnieku pēdas un pat jānodod zvērests! Šo eksāmenu veiksmīgi izturējām un mums tika piešķirti diplomi un kroņi. Protams, ir arī liels gandarījums par paveikto darbu, esam kļuvuši zinošāki, kā arī vērīgāki un saudzīgāki pret apkārtējo vidi.  

Fizikas konkurss 8. klasēm18.04.2019

Valsts izglītības satura centrs 2018./2019. mācību gadu pasludinājis par Fizikas gadu, tādējādi pievēršot pastiprinātu uzmanību fizikas apguvei. 

Kandavas novada fizikas olimpiāde  8.klasēm ir  galvenais Fizikas gada notikums mūsu novadā. Šogad konkursa organizētāji pasākumu vēlējās radīt īpašu - kā svētkus skolēniem un paši sev. Šogad konkurss norisinājās 2019. gada 17. aprīlī Kandavas internātvidusskolā. No novada skolām piedalījās Kandavas internātvidusskolas, Kandavas K. Mīlenabaha vidusskolas, Cēres pamatskolas, Zemītes pamatskolas un Vānes pamatskolas komandas. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (12)

Kandavas novada deju kolektīvu sasniegumi deju kolektīvu skatē 18.04.2019

2019.gada 13.aprīlī Tukuma pilsētas Kultūras namā norisinājās Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu skate “Saule vija zelta rotu”, kurā tika pārbaudīts, kā dejotāji ir apguvuši gaidāmo XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta repertuāru.

  Katram deju kolektīvam bija jāizpilda divas dejas. Dalība šī gada skatē paredz iespēju kolektīviem piedalīties nākamā gada skatē, kas būs noteicošā un pretendēt uz dalību XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (1)

Lieldienas

17.04.2019 10:00 - 11:25 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ZīļuksLieldienas PII "Zīļuks" tiek sagaidītas ar rosīgu darbošanos - gatavoti dekori, dekorētas grupas, iepazītas Lieldienu tradīcijas, skandētas tautas dziesmas, minētas mīklas.17. aprīlī bērnus pagalmā sagaidīja putniņi - un pārsteigums, groziņš ar dīvainām oliņām! Bērni sasauca Lieldienu zaķi, lai atdotu pazaudēto groziņu un kopā papriecātos - dziedot un dejojot ieskandētu Lieldienas!
          
<>

Jaunākās galerijas