Kandavas novada Izglītības pārvalde

Ziema rotā svētku egli!

      5. decembrī Kandavas pilsētā tika iedegta lielā svētku egle, kura priecē gan pilsētas iedzīvotājus, gan tās viesus. Lai svētku eglei „būtu lielāks prieks”, tika rotātas arī mazākas eglītes, radot svētku noskaņu pilsētā.

    Mazās eglītes rotāja un greznoja Kandavas novada izglītības iestāžu audzēkņi un viņu skolotājas.

    Kandavas pilsētas un novada iedzīvotājiem, tās viesiem, bija iespēja balsot par savu mīļāko, simpātiskāko eglīti Kandavas Tūrisma un informācijas centrā un veikalā „Centrs”.

    Apkopojot rezultātus, simpātiju balvu ir ieguvusi pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” greznotā eglīte. Arī Kandavas Reģionālās vidusskolas eglīte ir ieguvusi daudz balsu un ierindojusies aiz „Zīļuka”. Daudz neatpaliek Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas greznotā eglīte.

    Mīļš, mīļš paldies visiem, kuri atbalstīja pasākumu un greznoja pilsētu ar skaistajām rotām, jo visas mazās eglītes bija „atnākušas ar savu stāstu, ar savu skaistumu, ar savu vienreizību”.

    Tagad tikai jāgaida pārsteigums!

                                                          Sagatavoja Kandavas novada interešu izglītības speciāliste Agita Riekstiņa

printēt Lasīt visu ziņu galerija (1)

Kandavas novadā ēnu dienā aicina iepazīt dažādas profesijas16.01.2020

12. februārī visā Latvijā notiks ikgadējā Ēnu diena, kurā kā ierasts piedalīsies arī Kandavas novada pašvaldība un tās iestādes, aicinot skolēnus iepazīt dažādas profesijas. Kandavas novadā pamatskolu un vidusskolu skolēniem šogad piedāvā iepazīt 13 profesijas piecās iestādēs.

Kandavas novada domē būs iespēja iepazīt domes priekšsēdētājas, izpilddirektora, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas un projektu vadītājas, uzņēmējdarbības konsultanta, kā arī sabiedrisko attiecību speciālistes ikdienas pienākumus (par šīm vakancēm interesēties pie Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Līgas Šupstikas, rakstot e-pastu: liga.supstika@kandava.lv vai zvanot: T. 63107362).

printēt Lasīt visu ziņu

Aicina pieteikties jauno izpildītāju konkursam “Nāc sadziedāt” 16.01.2020

Šogad populārais jauno izpildītāju konkurss “Nāc sadziedāt” 7.martā norisināsies Rīgas Stradiņa universitātes aulā (Pārdaugavā, Dzirciema ielā 16). Pieteikties dalībai konkursā var līdz 20.februārim.

 Par konkursa dalībnieku var kļūt  bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 21 gadam; konkursā var piedalīties gan solo izpildītāji, gan popgrupas (dalībnieku skaits – no 3 līdz 16 cilvēkiem).

 Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu dzīvajā izpildījumā – pēc brīvas izvēles, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām. Priekšnesuma garums nedrīkst pārsniegt trīsarpus minūtes. Kā norāda konkursa rīkotāji, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).

printēt Lasīt visu ziņu

Nobeiguma darbu skiču prezentācija16.01.2020

Vakar, 15.01.2020. Kandavas Mākslas un mūzikas skolas mākslas nodaļas pašiem lielākajiem (7.klases) audzēkņiem bija pirmā nozīmīgā diena saistībā ar sava diplomdarba izgatavošanu.  Diplomdarba izstrāde ir patstāvīgs, radošs audzēkņa darbs izvēlētajā mācību priekšmetā. Darba vadītājs ir attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Šajā mācību gadā diplomdarbi taps keramikā un porcelāna apgleznošanā pie skolotājas Ivetas Šmēlas, Maketēšanā pie skolotājas Laimas Narvilas un Kokapstrādē pie skolotāja Anda Jakobsona. Diplomdarba izstrāde sākas jau I semestrī, kad audzēkņi sāk strādāt pie ideju skicēm. Skiču gatavošana ir radošs un pacietīgs process- kādam ideja radusies jau sen, taču kādam tā ideja atnāk pavisam vēlu. Taču esam patiesi gandarīti par iesākto, jo visiem audzēkņiem ir pirmais darbs godam padarīts. Skices diplomdarbam ir gatavas un patiešām burvīgas!

Katrs audzēknis savas izgatavotās skices prezentēja un ļoti izsmeļoši izstāstīja savu ieceri un darba procesu, kas ejams. Audzēkņu idejas ir grandiozas un varam tikai novēlēt, lai viņiem viss izdodas! Tālākais process diplomdarbu izstrādē ir audzēkņu rokās, un ar nepacietību gaidīsim gatavos darbus, kas būs apskatāmi pavasarī.

  

printēt Lasīt visu ziņu galerija (13)

Piedalies makulatūras vākšanas konkursā "Palīdzēsim kokiem!"15.01.2020

Lai saglabātu un gudrāk izlietotu pieejamos dabas resursus, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” aicina ikvienu Piejūras reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkni un pedagogu iesaistīties konkursā “Palīdzēsim kokiem”, lai veicinātu lietderīgu materiālu izlietošanu un apsaimniekošanu!

Konkursa mērķis- savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūras, lai pēc tam to nodotu otrreizējai pārstrādei. No nodotās makulatūras atkārtoti tiek ražoti dažādi ikdienā lietojami papīra izstrādājumi, kā piemēram, kartona kastes, salvetes, biroja papīrs u.c., tādējādi, ietaupot ražošanai nepieciešamos resursus.

Konkursa norises laiks Konkurss norisināsies no 2019. gada 2. septembra līdz 2020. gada 31. martam

printēt Lasīt visu ziņu

Audzēkņu koncerts baznīcā14.01.2020

21.decembrī Kandavas ev.lut.baznīcā notika koncerts "Gaismas tuvumā". Nu jau par tradīciju kļuvušais pedagogu Līvas Birkenšteinas un Andras Vilkaušas audzēkņu semestra noslēguma pasākums. Koncertā katram mazajam māksliniekam bija iespēja caur mūzikas skaņām pateikt paldies Dievam, pateikt paldies saviem vecākiem. Savu prieku un mīlestību mūzikas skaņās pārvērta: Amanda Brigere, Gustavs Lietiņš, Anna Jurēvica, Gabriela Švēde, Annija Celma, Sandijs Jēgers, Feita Marta Peremeža, Melita Leitlande, Anete Leitlande, Kārlis Vilkaušs, jauktais pūtēju ansamblis, popgrupa Taustiņi un arī abas skolotājas. Saksofona klases audzēkņiem priekšnesumus krāšņākus darīja koncertmeistre Daiga Zariņa. Paldies audzēkņiem un pedagogiem par krāšņo koncertu un vecākiem par atbalstu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (13)

KMMS popgrupas "Taustiņi" koncerts Sabilē14.01.2020

14.decembrī Sabilē notika kārtējie Karstvīna svētki. Tajos ar kārtīgu koncertprogrammu (30 minūtes) piedalījās Kandavas Mākslas un mūzikas skolas popgrupa Taustiņi. Meitenes dziedāja sev mīļas Ziemassvētku laika dziesmas: "Ziemas šūpuļdziesma", "Ziemassvētku planēta", "Egles skuja, priedes skuja", "Ziemassvētki manā ielā " un vēl daudzas citas. Lai gan laika apstākļi nelutināja, tomēr meiteņu dziedātprieks bija pāri visam, un klausītāju atbalsts deva milzīgu gandarījumu. Paldies par pacietību un izturību meitenēm. Paldies vecākiem par atbalstu. Īpašs paldies Danutai Ābelei par skaistajiem, baltajiem apmetnīšiem, kā arī milzīgs paldies skolotājai Andrai Vilkaušai par nesavtīgi ieguldīto darbu!

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)
<>

Jaunākās galerijas