Kandavas novada Izglītības pārvalde

Attālinātās mācības - no izaicinājuma līdz risinājumam

Izglītības un zinātnes ministrija aicināja izglītības iestādes dalīties pieredzē un pastāstīt, kas tām palīdzēja īstenot attālināto mācību procesu, lai mazinātu Covid-19 riskus, ārkārtējās situācijas laikā.

Izmantotās mācību plānošanas un saziņas metodes, tehnoloģisko rīku sniegtās iespējas, atbalsta un sadarbības mehānismu ieviešana ir būtiska arī šobrīd, kad jaunajā mācību gadā ir jāspēj pielāgoties dažādiem mācību procesa organizēšanas modeļiem, lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību.

Pozitīvu un veiksmīgi īstenotu attālināto mācību procesu, pat ja tas ir bijis negaidīts un neplānots risinājums, ir vērts neatstāt pagātnē, bet izmantot, lai stiprinātu šodienas prasmes, zināšanas, mācīšanas un mācīšanās pieeju.

Lai iegūtā pieredze ir kā palīgs un ierosme lietpratības jeb kompetenču pieejas nostiprināšanai ne tikai šajā, bet arī turpmākajos mācību gados!

Labās prakses piemēri no Latvijas skolām (VISC izveidots apkopojums PDF formātā)

Avots: www.visc.gov.lv 

printēt

Atbalstoši materiāli, gatavojoties attālinātajām mācībām pēc skolēnu rudens brīvdienām

Pēc skolēnu rudens brīvdienām mācības klātienē tiks īstenotas tikai 1.-6.klasēm, kamēr 7.-12.klašu skolēni mācīsies attālināti, ko paredz 2020.gada 13.oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Šāds lēmums pieņemts, lai samazinātu straujo epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos un neveicinātu vēl straujāku slimības izplatīšanos izglītības iestādēs.

Attālinātās mācības 7.– 12. klasē īstenojamas ar pedagogu tiešsaistē vai skolēnam/audzēknim veicot mācību uzdevumus individuāli vai sadarbībā ar citiem skolēniem/audzēkņiem. Pilnvērtīgām mācībām tiešsaistē nepieciešams, lai to dalībnieki (skolotājs un skolēni/audzēkņi) redzētu un dzirdētu cits citu reālajā laikā.

printēt Lasīt visu ziņu

Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē

No 26. līdz 30. oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā galvenokārt notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. 

“Karjeras izvēlē ir iesaistīti daudzi jaunieša dzīvē nozīmīgi cilvēki - skolotāji, karjeras konsultants, ģimenes locekļi, draugi. Šī gada Karjeras nedēļas laikā aicināsim audzēkņus ieklausīties dažādu veiksmīgu profesionāļu pieredzes stāstos un uzzināt par iespējām saņemt atbalstu savas izglītības tālākā ceļa izvēlē,” akcentē VIAA direktore Dita Traidās.

printēt Lasīt visu ziņu

Pēc skolēnu brīvlaika 7.-12.klašu skolēni vienu nedēļu mācīsies attālināti14.10.2020

No 2020. gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiks attālināti – to paredz šodien, 2020.gada 13.oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Mācības klātienē šajā nedēļā turpinās īstenot sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.

Izmaiņas sporta jomā

No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim organizētiem sporta treniņiem (nodarbībām) jānorisinās ārtelpās, individuāli vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus ārtelpās, neizmanto ģērbtuves. Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.

No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim aizliegts organizēt sporta pasākumus. Aizliegums neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem.

Ierobežojumi interešu izglītībā

No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības notiek attālināti, klātienē tās var īstenot tikai individuāli. Šādi paši nosacījumi attiecas arī amatiermākslas kolektīviem, tai skaitā koriem, orķestriem, deju un citiem tautas mākslas kolektīviem. Nodarbību ietvaros netiek rīkotas aktivitātes, publiski un privāti pasākumi, kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva. Tāpat dalībnieki nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Koledžas un augstskolas

Ja koledžā vai augstskolā SPKC noteikto pretepidēmijas pasākumu dēļ mācības tiek īstenotas attālināti, koledžai vai augstskolai par to jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Augstskolas nosaka kārtību, kādā izglītības programmu vai tās daļu var īstenot attālināti, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas koledža vai augstskola (vai teritorijās, ar ko tā robežojas), novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji. Arī šādos gadījumos ir jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests par izglītības programmas vai tās daļas īstenošanu attālināti.

Ar citiem valdībā šodien pieņemtajiem grozījumiem varat iepazīties Veselības ministrijas sagatavotajā informācijāhttps://ej.uz/8w21

Pieaugot saslimstībai ar Covid-19 Latvijā un pasaulē, ekspertu un valdības īstenoto pasākumu mērķis ir pēc iespējas saglabāt ekonomisko aktivitāti valstī, vienlaikus pasargājot mūsu iedzīvotāju veselību. Pieņemtie ierobežojumi šobrīd ir optimāli un sabalansē riskus sabiedrības veselībai un nodrošina iespējas saimnieciskajai darbībai. Arī turpmāk epidemiologi rūpīgi analizēs situāciju, lai secinātu, vai šie ierobežojumi ir jāturpina vai jāpārskata.

Avots: https://izm.gov.lv/lv/aktualit...

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Satversmes tiesa izsludina ceturto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi

Izglītības un zinātnes ministrija aicina piedalīties Satversmes tiesas zīmējumu un domrakstu konkursā par Latvijas Republikas Satversmi. Konkurss notiek jau ceturto reizi. Pedagogi ir aicināti pieteikt skolēnus konkursam līdz 26. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu.

6. klašu skolēni aicināti iesūtīt zīmējumus par tēmu “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”.

9. klašu skolēni aicināti iesūtīt domrakstus par tēmu “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?”

12. klašu skolēni aicināti iesūtīt domrakstus par tēmu “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?”

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt jaunās paaudzes interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. Konkursa nolikums pieejams šeit. 

Konkursu simboliski atklāja vebinārs. Šādu vebināru tiesa organizēja pirmo reizi, tajā tika runāts par Satversmes lomu Latvijas attīstībā un tiesībām uz vienlīdzību, kas ir arī šī gada konkursa centrālās tēmas.

Avots: https://izm.gov.lv/lv/aktualit...

printēt

Putras diena!

13.10.2020 10:00 - 11:30 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks


Putra kājas apāvusi
     Pie bērniem ciemos iet.
     Piesargies tu, putriņ’,
     Ka bērniņi neapēd.

Zīļukā ēdam veselīgi! Šodien putrai īpaša diena, sākām ar ugunskura kurināšanu un auzu putras vārīšanu. Otrās brokastis ieturējām laukā, svaigā gaisā, garšoja ļoti labi! Iepriekš grupās tika pārrunāts par veselīgu ēdienu un putras nozīmi ēdienkartē. Putra deva spēku un enerģiju rotaļām, dejām un dziesmām.

Valdība nosaka stingrākas prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Piektdien, 2020. gada 9. oktobrī, valdības ārkārtas sēdē pieņemts lēmums pastiprināt ieviestos drošības pasākumus Covid-19 izplatības risku mazināšanai. Grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem stāsies spēkā 2020. gada 10. oktobrī.

Sporta treniņi 

Lai mazinātu riskus Covid-19 izplatībai sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē. Šis nosacījums attiecināms uz jebkura veida sporta treniņiem – gan profesionālā, gan amatieru sporta līmenī, kā arī sporta izglītības iestādēs un ārpus tām. Sporta pasākumiem, sporta sacensībām, kurās piedalās bērni, jānotiek bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistītas sporta pasākuma organizēšanā un norisē). Šī norma piemērojama tajos gadījumos, kad vairāk par 50% no sportistiem, kuri piedalās sporta pasākumā, ir jaunāki par 18 gadiem. Sporta pasākumu un sporta treniņu organizatoram ir pienākums nodrošināt nepieciešamos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, kā arī stingri kontrolēt - kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas ievēro tām noteiktos pienākumus.

Pieaugušo neformālās izglītības nodarbības

Novērojumi liecina, ka Covid-19 izplatības risks ir saistīts arī ar profesionālās pilnveides izglītības pasākumiem un pieaugušo neformālo izglītību, kur pulcējas cilvēki no dažādiem darba kolektīviem, ciešā kontaktā uzturoties ilgāku laiku. Tāpēc pieņemts lēmums samazināt dalībnieku skaitu pieaugušo neformālās izglītības grupās - no 50 līdz 30 cilvēkiem vienā grupā.

Bērnu nometnes

Tā kā epidemioloģiskā situācija pasliktinās un bērnu nometnes tiek organizētas arī rudens un ziemas periodā, skolēnu brīvlaikos, nolemts, ka arī turpmāk bērnu nometnēs grupā nedrīkstēs būt vairāk par 30 dalībniekiem (šobrīd šī norma bija noteikta līdz 31.oktobrim).

Pasākumu norise 

Jebkāda veida organizēti pasākumi var notikt tikai fiksētās, personalizētās sēdvietās. Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits, kas var pulcēties vienlaicīgi iekštelpās ir 500, bet brīvā dabā – 1000. Tiek ierobežoti pasākumi ar augstu infekcijas izplatības risku – proti, pasākumi iekštelpās, kas saistīti ar neorganizētu cilvēku pārvietošanos (piemēram, dejošanu), kad nav iespējams nodrošināt distancēšanos. No 10. oktobra līdz 31. decembrim nedrīkst organizēt āra pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 300 dalībnieku un kuros plānota aktīva cilvēku kustība, piemēram, skriešana, maratons.

Tā kā strauja Covid-19 izplatība un liels inficēto personu skaits ir novērojams 8 pašvaldībās Latvijā, stingrāki drošības pasākumi no 10. oktobra līdz 6. novembrim ir noteikti Aizputes novadā, Daugavpilī un Daugavpils novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, Talsu novadā un Krāslavas novadā.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" var iepazīties Ministru Kabineta tīmekļvietnē.

Avots:https://izm.gov.lv/lv/aktualit...

printēt
<>

Jaunākās galerijas