Kandavas novada Izglītības pārvalde

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Pārtikas tehnoloģijas un profesijas"12.12.2018

12.12.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Pārtikas tehnoloģijas un profesijas", kurā piedalījās 18 Kandavas internātvidusskolas 6.a klases skolēni.

Pasākuma apraksts: Viesošanās pārtikas ražotnē, lai iepazītos ar pārtikas produkta ražošanas procesu un nepieciešamajām iekārtām ražošanai un iepakošanai. Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, lai iepazītos ar profesijas ikdienu un nepieciešamo izglītību profesijas apguvei.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Profesijas pārtikas ražošanas jomā"06.12.2018

06.12.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Profesijas pārtikas ražošanas jomā", kurā piedalījās 20 Kandavas internātvidusskolas 7.b klases skolēni.

Pasākuma apraksts: Mācību ekskursija uz pārtikas ražotni, lai iepazītos ar tajā nepieciešamām profesijām. Stāstījums par ražošanas procesu, tā specifiku, darba vidi, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Iepazīšanās ar ražotnes profesiju pārstāvjiem, iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Pārtikas tehnologa meistarklase"05.12.2018

05.12.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Pārtikas tehnologa meistarklase", kurā piedalījās 74 Kandavas internātvidusskolas 1., 4.b, 9.a, 9.b klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Amata prasmju apguve meistara pavadībā. Skolēniem iespēja iepazīties ar pārtikas ražošanas un amatniecības nozari, tiekoties ar nozares pārstāvi. Iespēja iepazīties ar pārtikas tehnoloģiju un amatniecības nozarē izmantojamiem darbarīkiem un iekārtām. Stāstījums – “Vai viegli būt amatniekam - mājražotājam?“ Pārrunas par amatnieku izstrādāto produktu realizēšanu tirgū.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Amatu daudzveidība"03.12.2018

03.12.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Amatu daudzveidība", kurā piedalījās 17 Kandavas internātvidusskolas 3. klases skolēni.

Pasākuma apraksts: Skolēniem iespēja iepazīties ar amatniecības nozari, tiekoties ar nozares pārstāvjiem. Iespēja iepazīties ar amatniecības nozarē izmantojamiem darbarīkiem un iekārtām. Stāstījums “Vai viegli būt amatniekam?“ Pārrunas par amatnieku izstrādāto produktu realizēšanas iespējām tirgū.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Jaunieša karjera Eiropā"23.11.2018

23.11.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Jaunieša karjera Eiropā", kurā piedalījās 64 Kandavas internātvidusskolas 8.a, 8.b, 10.-12. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Nodarbības par jauniešu brīvprātīgā darba iespējām un nozīmi, jauniešu darbu Eiropas Savienībā, aktīva sabiedriskā līdzdalība personīgajai izaugsmei un karjerai.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Maiznieka amats"20.11.2018

20.11.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Maiznieka amats", kurā piedalījās 24 Kandavas internātvidusskolas 4.a klases skolēni.

Pasākuma apraksts: Mācību ekskursija uz maizes ceptuvi, lai iepazītos ar ražotnes darbu un maizes tapšanā iesaistītajām profesijām. Skolēniem iespēja iepazīt maiznieka darba vidi, darba aprīkojumu un darba specifiku. Iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par maizes ražošanas procesu. Radošā nodarbība ar iespēju pielietot maiznieka profesijas iemaņas un prasmes.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "No vaļasprieka līdz uzņēmejdarbībai"08.11.2018

08.11.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "No vaļasprieka līdz uzņēmējdarbībai", kurā piedalījās 13 Zemītes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Mācību ekskursija dārzkopības produktu uzglabāšanas un pārstrādes nozaru uzņēmumu. Viesošanās augļkopības uzņēmumā, lai iepazītos ar augļu uzglabāšanu, tirdzniecību, nozares specifiku, nozarē nepieciešamajām profesijām. Diskusija par mājražotāju iespējām Latvijas tirgū.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt
<>

Jaunākās galerijas