Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Karjera

Nacionālā izglītības iespēju datubāze - NIID.lv

07.04.2020

Tuvojas mācību gada noslēgums un liktenīgais jautājums "Ko darīt tālāk?!"

Vai Tu jau esi ieskatījies Nacionālā izglītības iespēju datubāzē - NIID.lv?

Vēl ne?! Tad spied ŠEIT!

Iepazīsti profesiju dažādību - profesijupasaule.lv

06.04.2020

Tuvojas mācību gada noslēgums un liktenīgais jautājums "Ko darīt tālāk?!"

Vai Tu jau esi iepazinis profesiju dažādību - profesijupasaule.lv?

Vēl ne?! Tad spied ŠEIT!

Karjeras atbalsta infografikas skolēniem

03.04.2020

Karjeras atbalsta infografikas skolēniem pieejams tiešsaitē ŠEIT!

Skolēn, skolotāj un vecāk - tiešsaitē atradīsi krāsainus, viegli pārskatāmus attēlus un informatīvos materiālus par studiju iespējām, par izglītības iestādes izvēli, par veiksmīgas karjeras plānošanu, par profesijas iepazīšanu un par daudz citiem aktuāliem jautājumiem karjeras atbalstā, kas īpaši mūs skar 9. un 12. klases beigās! Ieskaties, iepazīsties un rīkojies! :)

Informācijas avots:  Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv

Metodiskie materiāli karjeras atbalsta jomā izglītības un karjeras speciālistiem

02.04.2020

Iesakām apskatīt Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātos metodiskos materiālus karjeras jomā izglītības un karjeras speciālistiem, kas pieejami tiešsaitē ŠEIT!

Aicinām iepazīties ar citu valstu pieredzi un pētījumiem, ar dažādu autoru pieeju karjeras atbalstā un karjeras konsultēšanā, ar dažādiem mācību metodiskajiem līdzekļiem un metodēm karjeras atbalsta sniegšanā, ar infografikām un uzskates materiāliem.

Informācijas avots:  Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem karjeras atbalsta jomā

01.04.2020

Iesakām apskatīt Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātos metodiskos materiālus klašu audzinātājiem karjeras atbalsta jomā, kas pieejami tiešsaitē ŠEIT!

Aicinām skolotājus izmantot metodiskos materiālus savās klases audzināšanas stundās, kā arī integrēt karjeras atbalstu dažādu mācību priekšmetu stundās. To visu palīdzēs īstenot gan sagatavotās rokasgrāmatas, gan darba burtnīcas ar uzdevumiem, gan interaktīvi uzskates materiāli un video.

Informācijas avots:  Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv

Pedagogu karjeras konsultantu klātienes darbs un karjeras attīstības atbalsta pasākumi līdz š.g. 9. jūnijam tiek atcelti

13.03.2020

Pamatojoties uz MK 2020. gada 12. marta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu līdz 2020. gada 19.jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, no š.g. 13. marta līdz 9. jūnijam pedagogu karjeras konsultantu darbs tiek turpināts neklātienē un plānotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiek atcelti.

Pedagogs karjeras konsultants turpinās nodrošināt neklātienē karjeras atbalstu skolēniem individuālās konsultācijās, kā arī palīdzēs rast skolotājiem un vecākiem atbildes par skolēnu un bērnu karjeru. Lai saņemtu neklātienes karjeras atbalstu, aicinām sazināties ar attiecīgajiem pedagogiem karjeras konsultantiem.

Kandavas Reģionālās vidusskolas un Kandavas novada Zantes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants ir Ieva Ozoliņa (28329487).

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pedagogs karjeras konsultants ir Elīza Vītola (22178655)

Karjeras konsultants tiek nodrošināts Karjeras atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Profesija - elks"

26.02.2020

26.02.2020. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Profesija - elks", kurā piedalījās 215 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 6.-12.klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Skolēniem iespēja tikties ar sabiedrībā zināmu personību, lai iepazītos ar personības karjeras izvēles iemesliem. Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par iemaņām un prasmēm, kuras jāapgūst veidojot karjeru konkrētajā jomā. Diskusija – vai atpazīstamība palīdz veidot karjeru. Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

<>

Jaunākās galerijas