Kandavas novada Izglītības pārvalde

Mācību gada noslēgumā

Šobrīd laiks ir iebridis vasarā - koši zied kastaņu sveces un gaisā virmo reibinoša krāsainu ceriņu smarža. Tūlīt ir klāt vasaras saulgrieži, kad pīsim rudzupuķu vainadziņus un baudīsim Līgo svētku maģiju. Bet līdz tam skolēniem un pedagogiem priekšā ir pats pēdējais nopietnais darba cēliens - valsts centralizētie eksāmeni 12. klašu skolēniem.

Novēlam veiksmi, izturību un panākumus valsts pārbaudes darbos un sakām lielu paldies par veiksmīgi aizritējušo attālināto mācību procesu visiem novada pedagogiem, skolēniem un viņu ģimenēm - tieši skolēnu, skolotāju un vecāku ciešā komunikācija, kopīga mērķa izpratne un gatavība darīt visu iespējamo, bija mūsu kopīgās izdošanās atslēga šajos divos attālināto mācību mēnešos.

Mācību gads ir aizvadīts negaidīti intensīvā darbā, tāpēc godam ir nopelnītas brīvdienas - lai tās katram ir siltas un saulainas, lai vasarā ikvienam no jums ir neizsīkstoši avoti, kur pasmelties pozitīvas emocijas, uzkrājot spēkus nākamajam mācību gadam! 

Izglītības pārvaldes vadītāja J. Šnikvalde

printēt

Jauniešu centrs "Nagla" atvērts apmeklētājiem no 1.jūnija29.05.2020

Sākot ar 1.jūniju Kandavas Mutifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla" ver vaļā durvis apmeklētājiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Katru darba dienu plkst. 12:00-15:00 jauniešu centrā tiks organizētas brīvā laika aktivitātes saskaņā ar jūnija plānu. Jauniešu centra aktivitātes klātienē norisināsies 3 stundas, savukārt pirms plkst. 12:00 vai pēc plkst.15:00 jauniešiem ir iespēja pieteikties uz individuālām konsultācijām pie jauniešu centra darbiniekiem vai pavadīt brīvo laiku ar sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā.

printēt Lasīt visu ziņu

Suminām karjeras attīstības atbalsta konkursu uzvarētājus un dalībniekus, pateicamies pedagogiem!26.05.2020

Kandavas novada ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” izmēģinājumskolu 1.-12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties attālinātās karjeras atbalsta aktivitātēs: 1.-4. klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta konkurss “Karjeras ekspedīcija”; 5.-8 klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta konkurss “Karjeras ornamenta radošais eksperts” un 9.-12. klašu skolēniem aptauja ar mērķi nodrošināt neklātienes karjeras atbalstu.

Par attālināto karjeras atbalsta aktivitāšu norisi un konkursu rezultātiem aicinām lasīt raksta turpinājumā.

printēt Lasīt visu ziņu

Apbalvo novada skolēnus un pedagogus par sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā

“Katrs lielais sapnis sākas ar sapņotāju.
Vienmēr atceries, ka Tevī ir 
spēks, pacietība un
kaisme aizsniegt zvaigznes,
lai mainītu pasauli.”
    /H. Tubmane/


Lai arī šogad valstī noteikto ierobežojumu dēļ Kandavas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pasākums klātienē nenotika, gan novada skolēniem, gan pedagogiem tiks pasniegti apbalvojumi un naudas balvas par izciliem sasniegumiem reģionu, valsts un starptautiskās olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos, skatēs, sporta sacensībās un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs 2019./2020. mācību gadā.

Šogad ar naudas balvu tiks sveikti 40 novada skolotāji un 109 skolēni, kā arī 3 deju kolektīvi saņems naudas balvu ekskursijai.

4.-12. klašu skolēniem, kuri mācību priekšmetos gadā saņēmuši izcilus novērtējumus (4.-6. klašu grupā ne zemāk par "7" ballēm ar vidējo atzīmi vismaz "9", 7.-9. klašu grupā ne zemāk par "7 ballēm" ar vidējo atzīmi vismaz "8,5" un 10.-12.klašu grupā ne zemāk par "6" ballēm ar vidējo atzīmi vismaz "8" balles), tiks pasniegtas piemiņas balvas - medaļas ar novada simboliku.

Sakām lielu paldies ģimenēm par skolēnu atbalstīšanu un motivēšanu darbam ārpus mācību programmām, sakām paldies pedagogiem un skolas vadībai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, konkursiem un sacensībām, kas bieži vien ir neizmērāms un skaitliski nenovērtējams darbs. Esam gandarīti par mūsu skolēnu un pedagogu sasniegumiem.  Apsveicam!

Apbalvoto saraksts

  Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Jeļena Šnikvalde 

printēt

Izlaidumu norise

Katra izglītības posma likumsakarīgs noslēgums ir dokumenta par izglītības ieguvi saņemšana, un tas ir svarīgs brīdis kā pirmsskolu, sākumsskolu, pamatskolu un vidusskolu beidzot, tā arī profesionālo skolu, mūzikas, mākslas, sporta skolu un arī augstskolu absolventiem.

Izglītības iestāžu izlaiduma pasākumu kā obligātu normatīvie akti neparedz, tas ir skolas plānots un organizēts pasākums. Līdz ar to izlaiduma norises kārtību neregulē neviens ārējais normatīvais akts, un katra izglītības iestāde ir tiesīga noteikt izlaiduma norises kārtību.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka attiecībā uz izlaidumiem, kas notiks līdz 2020. gada 9. jūnijam, spēkā ir vispārējie piesardzības noteikumi publiskiem pasākumiem – 25 personas, 2 metri un pasākums ir ne ilgāk kā 3 stundas iekštelpās un neierobežotu laiku ārpus telpām. Izlaidumā piedalās audzēkņi un pedgogi, bet viesi netiek aicināti. Savukārt uz izlaidumiem, kas notiks pēc 2020. gada 9. jūnija, spēkā būs tādi vispārējās piesardzības noteikumi, kādi būs valstī kopumā saskaņā ar valdības lemto.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana izlaidumos nav obligāta, tomēr riska grupu personām tos iesaka lietot (vecāka gadagājuma cilvēki, hronisku slimību pacienti u.c.). Tomēr ārkārtējās situācijas laikā ir jāatceras arī par vispārējiem piesardzības pasākumiem – regulāru telpu vēdināšanu, dezinfekcijas līdzekļiem u.c. personīgās higiēnas aspektiem.

Lai gan ārkārtējā situācija šogad visus izlaidumus padarīs neparastus, tomēr lai tas nemazina prieku par šo svinīgo brīdi, kāda nozīmīga posma noslēgumu jaunā cilvēka dzīvē un lai visiem absolventiem daudz skaistu mirkļu, mājās savu tuvāko lokā atzīmējot šo notikumu!

Avots: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4114-izlaidumu-norise-sovasar

printēt

Izlaidums

27.05.2020 13:00 - 15:00 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,
     Kā pumpurs, kas pretī gaismai aust,
     Kā saulīte debesīs mīļa un silta,
     Kurai spīdot, būs dzīve jāpiesilda.

  27. maijā grupa "Taurenīši" un 28. maijā grupa "Zaķēni" atvadījās no bērnudārza. Šogad tas notiek citādāk nekā ierasts. 
  Katrs bērns un vecāks ir saņēmis videosveicienu no iestādes. Vēl mīļi ceļa vārdi no vadītājas D.Tauriņas, skolotāju noorganizētas aktivitātes un kopā būšanas prieks!
   Lai bērniem „Zīļukā” pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums! Novēlam jauku, saulainu, priecīgu vasaru un veiksmi skolas gaitas uzsākot!

Vadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību programmu un nodarbību īstenošanai klātienē

Saskaņā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), organizējot interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu klātienē, ir jāievēro papildu piesardzības pasākumi. Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis Vadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību programmu un nodarbību īstenošanai klātienē.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)
<>

Jaunākās galerijas