Kandavas novada Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz izglītības metodiķa amatu31.01.2018

Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:

akadēmiskā izglītība (vēlama pedagoģiskā izglītība) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ;
pieredze administratīvajā un/vai metodiskajā darbā izglītības jomā (3 gadi);
zināšanas par vispārējās, profesionālās ievirze, speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba slodzēm, tarifikāciju, mācību plāniem;
izpratne par speciālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību;
izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
labas datora lietošanas prasmes;
prasme lietot izglītības informatizācijas sistēmas datu bāzes;
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, prasme to analizēt;
svešvalodu zināšanas.

 Pretendentam jāiesniedz sekojoši pieteikuma dokumenti:

motivācijas vēstule;
Kandavas novada metodiskās darbības koncepcija;
Curriculum Vitae (CV);
izglītības dokumentu kopijas.

 Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Kandavas novada Izglītības pārvalde, Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, vai iesniedzot personīgi Kandavas novada Izglītības pārvaldē, Zīļu ielā 2, Kandavā. Uz aploksnes jānorāda „Konkursam uz Izglītības pārvaldes metodiķa amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz līdz 21.02.2018.  plkst.17.00.

 

Pielikumā Kandavas novada Izglītības pārvaldes metodiķa amata konkursa nolikums un pretendenta aptaujas anketa.

tālrunis informācijai – 29115674;

e-pasts: izglitibas.parvalde@kandava.lv

<>

Jaunākās galerijas