Kandavas novada Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz Kandavas novada Zantes pamatskolas direktora amatu02.08.2017

Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:

- akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

- vismaz triju gadu pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Par prioritāru tiks uzskatīta pēdējo trīs gadu pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

 Pretendentam jāiesniedz sekojoši pieteikuma dokumenti:

- pieteikums (var pievienot atsauksmes un rekomendācijas);

- dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

- motivācijas vēstule;

- koncepcija par Kandavas novada Zantes pamatskolas darbības attīstību.

 Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Kandavas novada Izglītības pārvalde, Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, vai iesniedzot personīgi Kandavas novada Izglītības pārvaldē, Zīļu ielā 2, Kandavā. Uz aploksnes jānorāda „Konkursam uz Kandavas novada Zantes pamatskolas direktora amatu”.

 Pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 22.augustam plkst.17.00.

 Pielikumā Zantes pamatskolas direktora amata konkursa nolikums un pretendenta aptaujas anketa.

tālrunis informācijai – 29115674;

e-pasts: izglitibas.parvalde@kandava.lv

<>

Jaunākās galerijas