Kandavas novada Izglītības pārvalde

PuMPuRS aktualitātes 2019./2020.mācību gadā04.09.2019

Kandavas novada dome jau otro gadu iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā PuMPuRS – skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai.

Projekta ietvaros, līdz šim sagatavoti un īstenoti ap 100 individuāla atbalsta plāni skolēniem, kuriem ir risks pārtraukt mācības. Projektā iesaistītas sešas Kandavas novada vispārizglītojošās skolas. 2019./2020.mācību gada 1.semestrī atbalstu plānots sniegt 70 izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei.

Atbilstoši noteiktajiem riskiem, katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs veido individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī nākamajos semestros. Atbalsta pasākumi ietver konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī transporta, ēdināšanas un naktsmītņu nodrošināšanu. Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos.

Aizvadītajā mācību gadā skolas izmantoja projekta “PuMPuRS” sniegto atbalstu kompensācijām par sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanu skolēniem, kuriem tas nepieciešams. Šogad papildus plānotas kompensācijas par naktsmītnēm.

Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus, veicinot kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju.

 

Sīkāka informācija par projektu:

www.pumpurs.lv

<>

Jaunākās galerijas