Kandavas novada Izglītības pārvalde

Tiks īstenots projekts "Zirgs- draugs un partneris"15.08.2019

Kandavas novada dome 2019. gada 30.aprīlī izsludināja atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Projekta mērķa grupa

• vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam ar priekšlaicīgu mācību pamešanas risku.

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija 20.06.2019. pieņēma lēmumu apstiprināt divus no četriem saņemtajiem iesniegumiem, bet Izglītības kvalitātes valsts dienests 2019.gada 15.augustā nolēma saskaņot vienu no diviem projektiem, kurš arī tiks īstenots:

• Biedrība „Kandavas jātnieku klubs STAFETE” no 2019.gada septembra līdz 2020.gada aprīlim īstenos projektu „ZIRGS - DRAUGS UN PARTNERIS”. 

Projekta ietvaros, tiks iesaistīti 20 jaunieši dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar zirgiem un jāšanas sportu, lai veicinātu atbildības sajūtu, pienākuma apziņu, spēju kontaktēties un komunicēt ar grupas biedriem, iejusties kolektīvā, spēju  patstāvīgi pieņemt lēmumus, kā arī  fizisko attīstību. Projektā tiks iesaistīti jaunieši, kam ir konflikti ar klases biedriem, pedagogiem, grūtības mācīties, kam ir konflikti ģimenē un kas bieži slimo, kā arī visi tie, kuriem patīk zirgi,  un ir vēlme iemācīties ar viņiem darboties. 

Kontaktpersona: Iveta Pāža, tālr. 29186169, ivetaszirgi@inbox.lv 

Vairāk informācija par projektu: www.pumpurs.lv

<>

Jaunākās galerijas