Drukas resursa adrese: http://knip.lv/projekti1/ieriko_diskgolfa_trasi_puzurgrava
Drukas datums: 06:47:12 08.07.2020

Ierīko diskgolfa trasi Pūzurgravā21.03.2019

20.martā, Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS ietvaros Deviņkalnu Disku Golfa parka entuziasti kopā ar Kandavas internātvidusskolas skolēniem ierīkoja diskgolfa trasi Pūzurgravā. Projektu “Mācīties var arī tā” īsteno biedrība “Kandavas attīstībai” un diskgolfa trases ierīkošanā piedalījās vairāk kā sešdesmit Kandavas internātvidusskolas skolēnu kopā ar skolotājiem, diskogolfa treneriem un citiem interesentiem.

Projekta mērķis ir radīt izglītojamajiem, kuriem ir ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistīti riski, kā arī ar ģimeni saistīti riski. Tā ir laba iespēja tiem Kandavas internātvidusskolas 7.-12. klases skolēniem, kuriem ir motivācijas trūkums mācīties un ir nepieciešama pretimnākoša, draudzīga un motivējoša vide, kas palīdzētu aizmirst ģimenes problēmas, savstarpēji integrējoties ārpus mājas un mācību telpām, bet iespējami tuvu mācību videi, apgūt komunikācijas prasmes, praktiskās iemaņas un neformālo izglītību veselīgas atpūtas vidē, kombinējot praktisko darbošanos – teritorijas labiekārtošanu ar sporta elementu uzstādīšanu un veselību veicinošām aktivitātēm, sadarbībā ar citiem jauniešiem un atbalsta grupām.

Izglītojamie aptaujās bija norādījuši, ka, labprāt līdzdarbojoties sporta treneriem un sporta entuziastiem, vecākiem un citiem jauniešiem, vēlētos izveidot aktīvās atpūtas laukumus un trases Pūzurgravā (disku golfs, pļavbols un futbolgolfs). Lai atbalstītu mērķa grupas jauniešu intereses, projekta ietvaros, svaigā gaisā kopīgi ar Deviņkalnu disku golfa parka treneriem, sporta skolas speciālistiem un pedagogiem, biedrības aktīvajiem jauniešiem un citu skolu jauniešiem tiek izveidota trase, aktīvās atpūtas laukumi, tiks labiekārtota un uzturēta kārtībā teritorija un apkārtne.

Projekta noslēgumā tiks sarīkota nometne, spēļu turnīrs, kā arī brīvdabas izstāde par paveiktajām aktivitātēm pašu radītā vidē. Biedrības “Kandavas attīstībai” sadarbības partneri projekta īstenošanā ir Kandavas Kultūras un sporta pārvalde, Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Kandavas internātvidusskola.

Projekts tiks īstenots laika periodā no 2019. gada februāra līdz jūnijam, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  ietvaros. 

Kristaps Gotfrīds