Drukas resursa adrese: http://knip.lv/pirmsskolas_izglitiba/pirmsskolas_izglitibas_vadlinijas
Drukas datums: 06:39:04 03.06.2020

Pirmsskolas izglītības vadlīnijas

Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas (MK noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”: https://likumi.lv/ta/id/303371 ). (MK pieņemti 21.11.2018., spēkā no 1.09.2019.)