Kandavas Izglītības pārvalde

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības vadlīnijas

Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas (MK noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”: https://likumi.lv/ta/id/303371 ). (MK pieņemti 21.11.2018., spēkā no 1.09.2019.)

<>

Jaunākās galerijas