Kandavas novada Izglītības pārvalde

Pirmsskolas bērnu rinda Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Kandavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (2018.gada 29.marta protokols Nr.5  4.§) Skatīt šeit

Vecāku iesniegums šeit

2014.gadā dzimušo bērnu rinda šeit

2015.gadā dzimušo bērnu rinda šeit

2016.gadā dzimušo bērnu rinda šeit

2017.gadā dzimušo bērnu rinda šeit

2018.gadā dzimušo bērnu rinda šeit

2019.gadā dzimušo bērnu rinda šeit

2020.gadā dzimušo bērnu rinda šeit

Komisija pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas izglītības iestādē:
Komisijas vadītāja:
Jeļena Šnikvalde, Izglītības pārvaldes vadītāja,

Komisijas locekļi:
Egija Muižniece, Izglītības pārvaldes vispārējās izglītības speciāliste,
Dina Tauriņa, Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāja,
Ieva Ozoliņa, Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla" vadītāja,
Protokolists - Agita Dišlere, Izglītības pārvaldes lietvede.

Informācija par pirmsskolas bērnu rindu  - 63126520; 29459232<>

Jaunākās galerijas