Kandavas novada Izglītības pārvalde

Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs komplektē grupas sekojošām apmācībām 2018./2019.mācību gadā28.09.2018

  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence
  • Valodu kompetence
  • Sev, ģimenei un savam biznesam
Datorzinības (bez priekšzināšanām)

Lektore – Ginta Bogdanova
Kursu ilgums – 24 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN)

Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai rakstot uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības pirmdienās  no plkst.17.30 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā. Grupa no 8-12 cilvēkiem. Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektējusies.

Datorzinības (ar priekšzināšanām)

Lektore – Indra Bāliņa
Kursu ilgums -  24 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN)

Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai rakstot uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības otrdienās, ceturtdienās  no plkst.17.30 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā. Grupa no 8-12 cilvēkiem. Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektējusies.

 Angļu valoda (elementary)

Lektore – Danute Dude
Kursu ilgums – 80 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar PVN) Eiro x 5 mēneši

Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai rakstot uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Pirmā nodarbība 2.oktobrī plkst.18.00, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā. Grupa no 8-12 cilvēkiem.

Angļu valoda ar priekšzināšanām (pre-intermedia)

Lektore – Ņina Zalcmane 
Kursu ilgums – 80 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar PVN) Eiro x 5 mēneši

Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai rakstot uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības 2x nedēļā (dienas tiks precizētas)  no plkst.18.00 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā. Grupa no 8-12 cilvēkiem. Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektējusies.

 Flordizains

Lektore – Līga Skrīvele
 Kursu ilgums – 80 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar PVN) Eiro x 5 mēneši

Tēmas: Floristikas pamati. Klasiskie ziedu sakārtojumi. Gadskārtu un tematiskie (kāzas, bēres u.c.) noformējumi. Telpu un skatlogu noformēšanas pamati.

Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai rakstot uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības sāksim, kad grupa būs nokomplektēta. Mācības notiks pirmdienās Kandavas novada amatnieku biedrībā “Pūralāde’’, Kandavā, Ūdens iela 2. Grupas no 8 cilvēkiem.

 “Šūt ir viegli”

Lektore – Jolanta Šēra- Zaņģe
Kursu ilgums – 40 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 (ar PVN) Eiro x 4 mēneši

Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai rakstot uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu līdz 03.10.2017. Nodarbības 1x nedēļā (plānojam 2 grupas trešdienās  17.30 un svētdienās 14.00) Kandavas novada amatnieku biedrībā “Pūralāde’’, Kandavā, Ūdens iela 2. Grupās 5 cilvēki. Nodarbības sāksim, kad grupa būs nokomplektēta.

 Datorgrafika

Lektore – Ērika Klauberga
Kursu ilgums -  24 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN)

Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai rakstot uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības ( dienas tiks precizētas) no plkst.17.30 Kandavas Mākslas un mūzikas skolā. Grupa no 8-12 cilvēkiem. Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektējusies.

 Grāmatvedības pamati

Lektore – Dace Rozentāle
Kursu ilgums -  80 stundas
Maksa 1 dalībniekam – 45 Eiro (ar PVN) x3 mēn.

Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai rakstot uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Nodarbības ( dienas tiks precizētas) no plkst.17.30 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā. Grupa no 8-15 cilvēkiem. Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektējusies.

 Konditorejas izstrādājumu gatavošana

Pasniedzēja –Ineta Feldmane
Kursu ilgums -40 stundas (3 mēn.)
Maksa 1 dalībniekam – kursu maksa tiks precizēta no dalībnieku skaita.

Pieteikties pa tālruni 28618612, 26379703 vai rakstot uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefonu. Grupa no 8-12 cilvēkiem. Nodarbības sāksies 2019 gada janvārī.

 
Beidzot kursus Kandavas PIUAC Apliecība 
<>

Jaunākās galerijas