Kandavas novada Izglītības pārvalde

Kandavas novada Pedagoģiski medicīniskā komisija:

1) Līdz katra mēneša pirmajai ceturtdienai jāpiesakās pie PMK speciālistiem uz izpēti pa sekojošiem tālruņiem: 

                    Komisijas vadītāja/Speciālā pedagoģe - Danuta Dude - 26439061;  
                         Logopēde - Solvita Vinberga-Bambe - 29431160;
                         Psihiatrs - Inārs Švarcs - 28625581
                         Psihologs - Dace Spade - 29448205

Izpētes notiks pēc plkst.14.00 iepriekš par to vienojoties ar speciālistiem.

2) Katra mēneša trešajā otrdienās plkst.14.00 plānotas PMK sēdes, kurās izskatīs tos bērnus, kuri būs bijuši pie komisijas speciālistiem (speciālā pedagoga un logopēda), kā arī saņēmuši klīniskā psihologa atzinumu.

Piesakoties uz PMK sēdi iesniedzamo dokumentu saraksts paliek nemainīgs.

Izpētes un sēžu datumus skatīt mājas lapā.

 

Tuvākās Izpētes datumi:
 (iepriekš sazinoties un vienojoties ar speciālistiem datums var tikt mainīti).

 Sēžu datumi:

19.08.2020. plkst. 10:00


printēt

Kandavas novada Pedagoģiski medicīniskā komisija

2010.gada 30.marta Kandavas novada domes sēdē tika apstiprināta Kandavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija sekojošā sastāvā:

  1. Danuta Dude, komisijas priekšsēdētāja/ speciālais pedagogs, 26439061,
  2. Dace Spade, psihologs, 29448205,
  3. Inārs Švarcs, psihiatrs-pediatrs, 28625581,
  4. Solvita Vinberga – Bambe, logopēds, 29431160,
  5. Agita Dišlere, komisijas sekretāre, 29459232.
printēt
<>

Jaunākās galerijas