Kandavas novada Izglītības pārvalde

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2018./2019. mācību gadā

25.04.2019. Dabaszinības un matemātika 1.-4. klasēm rezultāti

17.04.2019. Fizika 8. klasēm rezultāti

16.04.2019. Ģeogrāfija 7. klasēm rezultāti

09.04.2019. Angļu valoda 5.-6. klasei rezultāti

04.04.2019. "Kopā gudrāk" matemātika Rezultāti

21.03.2019. Latviešu valoda 1.-4. klasei Rezultāti

20.02.2019. Ģeogrāfija 10.-12. klasei rezultāti

28.02.2019. Krievu valoda 10.-12. klasei rezultāti

26.02.2019. Angļu valoda 8.-9. klasei rezultāti

05.02.2019. Ķīmija 9.-12. klasei rezultāti

15.02.2019. Matemātika 5.-8. klasei rezultāti

28.01.2019. Latviešu valoda 11.-12. klasei rezultāti

30.01.2019. Ekonomika 10.-12. klasei rezultāti

01.02.2019. Matemātika 9.-12. klasei rezultāti 

31.01.2019. Glītrakstīšanas olimpiāde 1.-4. klasēm rezultāti

18.01.2019. Fizikas olimpiāde 9.-12. klasēm rezultāti 9.klase rezultāti 10.klase rezultāti 11.klase

11.01.2019. Vēstures olimpiāde 9.-12. klasēm rezultāti 9.klase rezultāti 10.-12.klase

24.01.2019. Krievu valoda 7. - 8. klasēm rezultāti

14.01.2019. Latviešu valoda 8.-9. klasei protokols

30.10.2018. Angļu valoda 10.-12. klasei  protokols

12.12.2018. Bioloģija 9. klasei protokols, 10.klasei protokols, 11. klasei protokols, 12. klasei protokols


printēt
<>

Jaunākās galerijas