Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Olimpiādes, SZPD

Par olimpiāžu rezultātiem

2020./2021. mācību gada olimpiāžu un SZPD rezultāti/protokoli šogad netiks publicēti www.knip.lv (VISC prasība), izglītības iestādes, pedagogi un olimpiāžu dalībnieki tiks informēti individuāli. Papildus jautājumiem par olimpiāžu rezultātiem: egija.muizniece@kandava.lv 

Olimpiādes 2020./2021. m.g.

Valsts olimpiāžu norise Kandavas novadā 2020./2021.m.g. šeit

Novada atklātās olimpiādes un konkursi 2020./2021.m.g. šeit

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtības šeit

Pieteikuma veidlapa olimpiādēm un konkursiem (paraugs)

Skolēnu pētnieciskā darbība 2020./2021. m.g.

ZPD nolikums 2020./2021.m.g.

    Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai šeit

Aktualitātes:

Pēc VISC sniegtās informācijas - ir apstiprināti Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferences norises datumi 2020./2021. mācību gadā:

  • 2021.gada 5. martā – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī;
  • 2021.gada 31. martā – valsts zinātniskās pētniecības darbu konference Jelgavā.

Skolēnu pētnieciskā darbība 2019./2020. m.g.

Kandavas novada 5.-9.klašu skolēnu pētniecisko darbu rezultāti protokols

Kandavas novada 10.-12. klašu skolēnu ZPD konferences rezultāti protokols

2019./2020. m.g. Zemgales reģiona ZPD konferences rezultāti 

5.-9. klašu PD organizēšanas kārtība šeit

4. klašu PD organizēšanas kārtība šeit

10.-12.klašu ZPD vadlīnijas (VISC) šeit


Aktualitātes:

Pēc VISC sniegtās informācijas - ir apstiprināti Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences norises datumi 2019./2020. mācību gadā:

  • 2020.gada 28.februārī – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī;
  • 2020.gada 3. un 4.aprīlī – valsts zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā.

Vairāk informācijas: šeit

Olimpiādes 2019./2020. m.g.

Kandavas novada olimpiāžu norise 2019./2020.m.g. grafiks

Novada atklātās olimpiādes un konkursi 2019./2020.m.g. grafiks

Mācību priekšmetu organizēšanas kārtības/nolikumi šeit

<>

Jaunākās galerijas