Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Kandavas novada 2.-4. klašu skolēnu pētniecisko darbu konference

27.04.2015

Kandavas novada 2.-4.kl. pētniecisko darbu konference notika 2015.gada23.aprīlī, Kandavas internātvidusskolā.

Skolēnu pētniecisko darbu mērķis ir veidot skolēnos patstāvīgās darbības attīstību, veicināt pētnieciskās darbības prasmju, spriešanas un viedokļa formulēšanu, kā arī padarīt interesantāku un mērķtiecīgāku mācību procesu.

Skolēnu pētniecisko darbu konferencē piedalījās 18 skolēni ar 16 darbiem. Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja visu mazo pētnieku sniegumu. Izvēlētas tēmas bija ļoti dažādas. Tika pētīta Līgupe, zirgi, žagatas, vēroti putni pie barotavām, staigāts pa baskāju taku, kura pašu spēkiem gatavota, kā arī pētītas citas dažādas tēmas.

1. vieta Pauls Pēteris Sniedziņš „Putni pie barotavām” darba vadītāja Ligita Zāģere, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

2.vieta Bruno Petrovičs „ Vai kaķis ēd kaķa zāli? darba vadītāja Ligita Zāģere, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

3.vieta Justs Priednieks, Arnolds Bērziņš „Baskāju pēdu masāžas taka” darba vadītāja Agnese Užāne Matkules sākumskola

4.vieta Roberts Rancāns „Mani mājdzīvnieki šinšillas” darba vadītāja Anita Nikolajenko Kandavas internātvidusskola

Maria Mārīte Hesa „ No piena līdz biezpienam” darba vadītāja Ligita Zāģere, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

5.vieta Beāte Beta Makovska ”Abavas mazā pieteka-Līgupe” darba vadītāja Anita Rulle Kandavas internātvidusskola

Renāte Dižbite „Skolas formas Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā” darba vadītāja Elita Brahmane kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

Paldies visiem skolēniem-darbu autoriem, darbu vadītājiem un konsultantiem. Paldies skolām par atbalstu.

Sagatavoja J. Šnikvalde
Kandavas novada Izglītības pārvaldes metodiķe

printēt
<>

Jaunākās galerijas