Kandavas novada Izglītības pārvalde

Izglītības pārvaldes nolikumi un noteikumi

Kandavas novada Izglītības pārvaldes nolikums šeit

Kandavas novada balvas izglītībā GADA SKOLOTĀJS piešķiršanas kārtība šeit

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības noteikumi Kandavas novadā šeit

Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi Kandavas novada izglītības iestāžu darbiniekiem. šeit

Kandavas novada izglītības pārvaldes interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtība šeit

Noteikumi par Kandavas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvu šeit

Kandavas novada Izglītības pārvaldes darbības prioritātes  2016./2017. mācību gadam šeit

Kandavas novada Izglītības pārvaldes pārraudzības plāns 2016./2017. mācību gadam šeit

Kandavas novada Izglītības pārvaldes 2016./2017. māc.gada perspektīvais pasākumu plāns interešu izglītībā un jaunatnes lietās šeit

Noteikumi par Kandavas novada Izglītības pārvalde un tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu nodarbināto komandējumiem un darba braucieniem šeit

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanas kārtība šeit

<>

Jaunākās galerijas