Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Metodiskais darbs

Metodiskais darbs


Attālināta mācīšanās

Izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā mācības skolās un pirmsskolās Latvijā notiek attālināti. Skola2030 sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir izstrādājusi vadlīnijas (lejuplādējamas zemāk) mācībām attālināti.

Informācija par attālināto mācīšanos:  https://www.skola2030.lv/attal... 


Metodiskais atbalsts pedagogiem - Skola2030 VEBINĀRI: 

    ŠEIT:   https://www.skola2030.lv/lv/at...        

SKOLA2030 mācību resursu krātuve šeit

Metodiskais darbs novadā:

 • Notiek regulāra informācijas apmaiņa e-pastā;
 • Informatīvas sanāksmes, semināri, kursi, pieredzes apmaiņas pasākumi, mācību stundu vērošanas, konferences, diskusijas;
 • Sagatavoti un organizēti konkursi, olimpiādes, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un pētniecisko darbu lasījumi;
 • Aktuāla Kandavas novada izglītības darba informācija ievietota Kandavas novada un Kandavas novada Izglītības pārvaldes mājas lapā
 • Mācību jomu koordinatoru darbības uzraudzība, sadarbība

mjk_struktura.jpg


MJK saraksts

MJK uzdevumi:

 • Novadā vada, virza, koordinē un atbalsta sadarbību attiecīgajā MJ iesaistītajiem pedagogiem
 • Konsultē un atbalsta pedagogus pedagoģiskās prakses pilnveidei
 • Apzina un popularizē labās prakses piemērus un pieredzes apmaiņu (pilotskolas pieredze, meistarklases, atklātās stundas, semināri, metodiskās izstrādnes)
 • Stundu vērošana savā un citās novada skolās (analīze, ieteikumi)
 • Saikne ar VISC – regulāri iepazīstas ar aktuālo mācību saturā, informē MJ skolotājus par aktualitātēm, nodod mācību materiālus, ja nepieciešams – konsultē pedagogus
 • Pedagogu profesionālās pilnveides koordinēšana
<>

Jaunākās galerijas