Kandavas Izglītības pārvalde

Kandavas Izglītības pārvalde

Zīļu iela 2, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120
Juridiskais nosaukums : Kandavas Izglītības pārvalde
pastarpinātās pārvaldes iestāde, izrakstot rēķinu - pakalpojuma saņēmējs
Reģistrācijas numurs : 90009230143
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs : 90000050975 (Tukuma novada pašvaldība)
Bankas konti :
  • AB SEB bankas CBVILT2X LV36UNLA0050005218803
  • AS "Citadele Banka" PARXLV22 LV58PARX0001396060003
  • AB "Swedbank" HABALT22 LV17HABA0001402040731
Izglītības pārvaldes vadītāja
Jeļena Šnikvalde
(+371) 26379703(+371) 63126520Jelena.Snikvalde@kandava.lv
Interešu izglītības speciālists
Agita Riekstiņa
(+371) 29492076(+371) 63126520Agita.Riekstina@kandava.lv
Vispārējās izglītības speciālists
Egija Muižniece
(+371) 26335356(+371) 63126520Egija.Muizniece@kandava.lv
Vecākā lietvede/ pirmsskolas bērnu rinda
Agita Dišlere
(+371) 63126520(+371) 29459232izglitibas.parvalde@kandava.lv
Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja
Ilze Gotfrīda
57.033337 22.775661

Kandavas novada Izglītības pārvaldes nolikums; skatīt šeit

Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis; skatīt šeit

Kandavas novada domes noteikumi “Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pedagogu slodžu sadales kārtību Kandavas novada izglītības iestādēs”; skatīt šeit

Kandavas novada izglītības pārvalde izveidota 2009.gadā. Pārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu, kas tika apstiprināts Kandavas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī. Izglītības pārvalde un tās funkcionālā padotībā esošās izglītības iestādes savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Pašvaldības struktūrvienībām, valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskajām un fiziskajām personām.

Pārvalde tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, projektos piesaistītiem publisko fondu līdzekļiem, privātpersonu ziedojumiem un dāvinājumiem. Pārvaldei saskaņā ar Kandavas novada domes apstiprinātajiem noteikumiem ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus.
Pārvaldes funkcionālā padotībā ir visas pašvaldības izglītības un izglītības atbalsta iestādes.


Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas Izglītības pārvalde
<>

Jaunākās galerijas