Kandavas novada Izglītības pārvalde

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Iepazīsti profesijas pārstāvi"29.01.2019

15.-29.01.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Iepazīsti profesijas pārstāvi", kurā piedalījās 206 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 6. – 12. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Tikšanās ar kosmetologu, lai iepazītos ar profesijā nepieciešamajiem darbarīkiem, aprīkojumu, izglītību. Lektores stāstījums par personīgo pieredzi, izvēloties profesiju. Diskusija – vai viegli veidot savu biznesu mazpilsētā.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Meistarklase karjeras lēmumu pieņemšanā"24.01.2019

24.01.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Meistarklase karjeras lēmumu pieņemšanā", kurā piedalījās 60 Kandavas internātvidusskolas 9.-12. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Karjeras speciālista vadītas nodarbības, kurās skolēniem būs iespēja apzināties savas stiprās un vājās puses, noskaidrot mūsdienu darba tirgus prasības, aktualizēt personīgās attieksmes lomu karjeras lēmumu pieņemšanā un ar praktisku uzdevumu palīdzību trenēt savas karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Pārtikas tehnoloģijas un profesijas"12.12.2018

12.12.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Pārtikas tehnoloģijas un profesijas", kurā piedalījās 18 Kandavas internātvidusskolas 6.a klases skolēni.

Pasākuma apraksts: Viesošanās pārtikas ražotnē, lai iepazītos ar pārtikas produkta ražošanas procesu un nepieciešamajām iekārtām ražošanai un iepakošanai. Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, lai iepazītos ar profesijas ikdienu un nepieciešamo izglītību profesijas apguvei.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Profesijas pārtikas ražošanas jomā"06.12.2018

06.12.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Profesijas pārtikas ražošanas jomā", kurā piedalījās 20 Kandavas internātvidusskolas 7.b klases skolēni.

Pasākuma apraksts: Mācību ekskursija uz pārtikas ražotni, lai iepazītos ar tajā nepieciešamām profesijām. Stāstījums par ražošanas procesu, tā specifiku, darba vidi, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Iepazīšanās ar ražotnes profesiju pārstāvjiem, iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Pārtikas tehnologa meistarklase"05.12.2018

05.12.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Pārtikas tehnologa meistarklase", kurā piedalījās 74 Kandavas internātvidusskolas 1., 4.b, 9.a, 9.b klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Amata prasmju apguve meistara pavadībā. Skolēniem iespēja iepazīties ar pārtikas ražošanas un amatniecības nozari, tiekoties ar nozares pārstāvi. Iespēja iepazīties ar pārtikas tehnoloģiju un amatniecības nozarē izmantojamiem darbarīkiem un iekārtām. Stāstījums – “Vai viegli būt amatniekam - mājražotājam?“ Pārrunas par amatnieku izstrādāto produktu realizēšanu tirgū.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Amatu daudzveidība"03.12.2018

03.12.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Amatu daudzveidība", kurā piedalījās 17 Kandavas internātvidusskolas 3. klases skolēni.

Pasākuma apraksts: Skolēniem iespēja iepazīties ar amatniecības nozari, tiekoties ar nozares pārstāvjiem. Iespēja iepazīties ar amatniecības nozarē izmantojamiem darbarīkiem un iekārtām. Stāstījums “Vai viegli būt amatniekam?“ Pārrunas par amatnieku izstrādāto produktu realizēšanas iespējām tirgū.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Jaunieša karjera Eiropā"23.11.2018

23.11.2018. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Jaunieša karjera Eiropā", kurā piedalījās 64 Kandavas internātvidusskolas 8.a, 8.b, 10.-12. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Nodarbības par jauniešu brīvprātīgā darba iespējām un nozīmi, jauniešu darbu Eiropas Savienībā, aktīva sabiedriskā līdzdalība personīgajai izaugsmei un karjerai.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt
<>

Jaunākās galerijas