Kandavas novada Izglītības pārvalde

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Teātra profesijas un jaunietis darbībā"28.02.2019

28.02.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Teātra profesijas un jaunietis darbībā", kurā piedalījās 29 Kandavas internātvidusskolas 10.-12. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Laikmetīgās dejas horeogrāfijas un teātra profesiju iepazīšana. Meistarklase skolēniem režisora vadībā, režisora darba specifikas, ikdienas un pienākumu iepazīšana. Jaunieša darba iespējas radošajā sfērā.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Amatu daudzveidība"28.02.2019

11.-28.02.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Amatu daudzveidība", kurā piedalījās 31 Kandavas internātvidusskolas 5.a un 5.b klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Skolēniem iespēja iepazīties ar amatniecības nozari, tiekoties ar nozares pārstāvjiem. Iespēja iepazīties ar amatniecības nozarē izmantojamiem darbarīkiem un iekārtām. Stāstījums “Vai viegli būt amatniekam?“ Pārrunas par amatnieku izstrādāto produktu realizēšanas iespējām tirgū.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Caur iedvesmu uz karjeru"28.02.2019

28.02.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Caur iedvesmu uz karjeru", kurā piedalījās 159 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 8. – 12. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Skolēniem iespēja tikties ar sabiedrībā zināmām personībām, kas dalās ar saviem karjeras izvēles stāstiem, veiksmēm un neveiksmēm. Diskusijas par karjeras vadības prasmju attīstīšanas nepieciešamību skolā, lai veiksmīgi spētu veidot karjeru visas dzīves laikā.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Teātra profesijas aiz skatuves"27.02.2019

27.02.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Teātra profesijas aiz skatuves", kurā piedalījās 12 Kandavas internātvidusskolas 11. klases skolēni.

Pasākuma apraksts: Skolēniem iespēja tikties ar aktieru profesijas pārstāvjiem. Pārrunas par aktiera profesijā nepieciešamo izglītību un nepieciešamajām zināšanām un prasmēm profesijas apguvei. Iepazīšanās ar profesionāļu darba vidi.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Karjera lauksaimniecības jomā"14.02.2019

14.02.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Karjera lauksaimniecības jomā", kurā piedalījās 22 Kandavas novada Zantes pamatskolas 1.-3. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Saruna ar skolēniem par biznesa idejām un iespējam lauksaimniecības jomā. Iepazīšanās ar zemnieku saimniecību, tās darbību un darbības principiem. Darba vides, aprīkojuma un tehnikas apskate. Iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par vietējo lopkopību un piensaimniecību, produktu ražošanu, realizāciju un mūsdienīgu attīstīšanos. Izglītība un prakse lauksaimniecībā.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Vai medus ir tikai salds un ko iesākt ar vasku?"06.02.2019

06.02.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Vai medus ir tikai salds un ko iesākt ar vasku?", kurā piedalījās 15 Zemītes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Lekcija par biškopības produkcijas ieguvi, pārstrādi, gala produktiem, to realizēšanas ceļiem un nepieciešamajām profesionālajām iemaņām. Skolēniem iespēja apskatīt darba vidi un nepieciešamo aprīkojumu, kā arī praktiski darboties.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Iepazīsti profesijas pārstāvi"29.01.2019

15.-29.01.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Iepazīsti profesijas pārstāvi", kurā piedalījās 206 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 6. – 12. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Tikšanās ar kosmetologu, lai iepazītos ar profesijā nepieciešamajiem darbarīkiem, aprīkojumu, izglītību. Lektores stāstījums par personīgo pieredzi, izvēloties profesiju. Diskusija – vai viegli veidot savu biznesu mazpilsētā.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt
<>

Jaunākās galerijas