Kandavas novada Izglītības pārvalde

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Arodizglītības iespējas"13.05.2019

13.05.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Arodizglītības iespējas", kurā piedalījās 25 Vānes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma apmeklējums, lai iepazītos ar arodizglītības iespējām, studiju programmām un iegūstamajām kvalifikācijām. Studiju vides iepazīšana, tikšanās ar studentiem. Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Mana karjera masu medijos"10.05.2019

08.-10.05.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Mana karjera masu medijos", kurā piedalījās 157 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 1.-5. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Skolēniem iespēja paplašināt zināšanas masu mediju un teātra nozarē, tiekoties ar šo profesiju pārstāvjiem. Dalīšanās pieredzē karjeras veidošanas procesā aktieru un masu mediju nozarē. Skolēniem iespēja iepazīties ar profesijas plusiem un mīnusiem, izglītības iestādēm profesijas apguvei. Iespēja praktiski darboties savu spēju izvērtēšanai un profesijas iepazīšanai.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Iepazīsti profesiju darbībā"09.05.2019

09.05.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Iepazīsti profesiju darbībā", kurā piedalījās 18 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 9.-12. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Konkursa “SkillsLatvia 2019” apmeklēšana. Iespēja iepazīt profesijas pārstāvjus darbībā, tā iepazīstot profesijas specifiku, nepieciešamās zināšanas un prasmes profesijas apguvei. Iespēja tikties ar profesiju pārstāvjiem, uzdot sev interesējošus jautājumus par profesiju plusiem un mīnusiem.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Amatu daudzveidība"09.05.2019

09.05.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Amatu daudzveidība", kurā piedalījās 12 Kandavas internātvidusskolas 11. klases skolēni.

Pasākuma apraksts: Skolēniem iespēja iepazīties ar amatniecības nozari, tiekoties ar nozares pārstāvjiem. Iespēja iepazīties ar amatniecības nozarē izmantojamiem darbarīkiem un iekārtām. Stāstījums “Vai viegli būt amatniekam?“ Pārrunas par amatnieku izstrādāto produktu realizēšanas iespējām tirgū.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Iepazīsti profesiju darbībā"08.05.2019

08.05.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Iepazīsti profesiju darbībā", kurā piedalījās 30 Kandavas novada Zantes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Konkursa “SkillsLatvia 2019” apmeklēšana. Iespēja iepazīt profesijas pārstāvjus darbībā, tā iepazīstot profesijas specifiku, nepieciešamās zināšanas un prasmes profesijas apguvei. Iespēja tikties ar profesiju pārstāvjiem, uzdot sev interesējošus jautājumus par profesiju plusiem un mīnusiem.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Eko produktu pasaulē"08.05.2019

08.05.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Eko produktu pasaulē", kurā piedalījās 30 Kandavas novada Zantes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Mācību ekskursija uz ekoproduktu ražotni. Skolēni iepazīsies, kā iespējams ražot produktus bez konservantiem, krāsvielām un E vielām. Skolēni iepazīsies ar pašnodarbinātas personas darbības principiem, radīsies priekšstats par sava biznesa idejas ģenerēšanu. Veidosies izpratne par videi draudzīgu eko ražotņu iespējām.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Profesijas teātrī"02.05.2019

02.05.2019. norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums "Profesijas teātrī", kurā piedalījās 14 Zemītes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni.

Pasākuma apraksts: Skolēniem iespēja tikties ar aktieru profesijas pārstāvjiem. Pārrunas par profesijā nepieciešamo izglītību un nepieciešamajām zināšanām un prasmēm profesijas apguvei. Iepazīšanās ar aktieru darba vidi. Iepazīšanās ar teātra aizkulisēm un profesijām, kas iesaistītas teātra izrādes radīšanā. Aizkulišu iepazīšana, darba vides iepazīšana, darba specifika.

Pasākums finansēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

printēt
<>

Jaunākās galerijas