Kandavas novada Izglītības pārvalde

Karjeras ziņas24.04.2017

Aicinām iepazīties ar informatīvu izdevumu "Karjeras ziņas" tiešsaitē ŠEIT!

Karjeras ziņās lasi aktualitātes karjeras atbalsta jomā, speciālistu ieteikumus, aktuālus pētījumus. Iespējams atradīsi tieši to, kas Tevi uzrunā!

Informācijas avots:  Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv

printēt

Karjeras atbalsta infografikas skolēniem17.04.2017

Karjeras atbalsta infografikas skolēniem pieejams tiešsaitē ŠEIT!

Skolēn, skolotāj un vecāk - tiešsaitē atradīsi krāsainus, viegli pārskatāmus attēlus un informatīvos materiālus par studiju iespējām, par izglītības iestādes izvēli, par veiksmīgas karjeras plānošanu, par profesijas iepazīšanu un par daudz citiem aktuāliem jautājumiem karjeras atbalstā, kas īpaši mūs skar 9. un 12. klases beigās! Ieskaties, iepazīsties un rīkojies! :)

Informācijas avots:  Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv

printēt

Metodiskie materiāli karjeras atbalsta jomā izglītības un karjeras speciālistiem10.04.2017

Iesakām apskatīt Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātos metodiskos materiālus karjeras jomā izglītības un karjeras speciālistiem, kas pieejami tiešsaitē ŠEIT!

Aicinām iepazīties ar citu valstu pieredzi un pētījumiem, ar dažādu autoru pieeju karjeras atbalstā un karjeras konsultēšanā, ar dažādiem mācību metodiskajiem līdzekļiem un metodēm karjeras atbalsta sniegšanā, ar infografikām un uzskates materiāliem.

Informācijas avots:  Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv

printēt

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem karjeras atbalsta jomā03.04.2017

Iesakām apskatīt Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātos metodiskos materiālus klašu audzinātājiem karjeras atbalsta jomā, kas pieejami tiešsaitē ŠEIT!

Aicinām skolotājus izmantot metodiskos materiālus savās klases audzināšanas stundās, kā arī integrēt karjeras atbalstu dažādu mācību priekšmetu stundās. To visu palīdzēs īstenot gan sagatavotās rokasgrāmatas, gan darba burtnīcas ar uzdevumiem, gan interaktīvi uzskates materiāli un video.

Informācijas avots:  Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv

printēt

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs29.03.2017

Kandavas novada Izglītības pārvalde 2017.gada 29.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

Kandavas novada Izglītības pārvalde

Projekta

īstenošanas

pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Kandavas internātvidusskola

Kandavas novada Zantes pamatskola

Projektā

neiesaistītās izglītības iestādes

Vānes pamatskola

Zemītes pamatskola

Cēres pamatskola

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

2017.gada 1.februāris – 2020.gada 30.decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Kontaktinformācija

Pedagogs karjeras konsultants - Ieva Ozoliņa

Tālrunis: 28329487

 E-pasts:  ieva.ozolina1@gmail.com

 

printēt
<>

Jaunākās galerijas