Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Suminām karjeras attīstības atbalsta konkursu uzvarētājus un dalībniekus, pateicamies pedagogiem!

26.05.2020

img_8823.jpgKandavas novada ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” izmēģinājumskolu 1.-12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties attālinātās karjeras atbalsta aktivitātēs: 1.-4. klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta konkurss “Karjeras ekspedīcija”; 5.-8 klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta konkurss “Karjeras ornamenta radošais eksperts” un 9.-12. klašu skolēniem aptauja ar mērķi nodrošināt neklātienes karjeras atbalstu.

Par attālināto karjeras atbalsta aktivitāšu norisi un konkursu rezultātiem aicinām lasīt raksta turpinājumā.

1.-4. klašu skolēni tika aicināti piedalīties karjeras attīstības atbalsta konkursā “Karjeras ekspedīcija”. Sveicam Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 4.a klases skolnieci Madaru Timoško ar iegūto 1.vietu, Kandavas Reģionālās vidusskolas 2.klases skolēnu Kristeru Garnovski ar iegūto 2. vietu un Kandavas Reģionālās vidusskolas 2.klases skolēnu Martinu Staku ar iegūto 3.vietu. Pārējie iesūtīto darbu autori saņem atzinības par dalību konkursā. Kopumā tika iesūtīti 9 skolēnu darbi vērtēšanai: 7 no Kandavas Reģionālās vidusskolas un 2 no Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas. 

1.-4. klašu rezultāti pieejami šeit!

5.-8 klašu skolēni tika aicināti piedalīties karjeras attīstības atbalsta konkursā “Karjeras ornamenta radošais eksperts”. Sveicam Kandavas novada Zantes pamatskolas 8. klases skolnieci Elīzu Oliņu ar iegūto 1.vietu, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 6.B klases skolnieci Esteri Bondarenko ar iegūto 2.vietu un Kandavas novada Zantes pamatskolas 5. klases skolnieku Kristeru Oliņu ar iegūto 3.vietu. Pārējie iesūtīto darbu autori saņem atzinības par dalību konkursā. Kopumā tika iesūtīti 13 skolēnu darbi vērtēšanai: 3 no  Kandavas novada Zantes pamatskolas, 9 no Kandavas Reģionālās vidusskolas un 1 no Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas.

5.-9. klašu rezultāti pieejami šeit!

9.-12. klašu skolēni tika aicināti piedalīties aptaujā ar mērķi nodrošināt neklātienes karjeras atbalstu. Kopumā aptaujā piedalījās 74 Kandavas novada skolēni: 6 no  Kandavas novada Zantes pamatskolas, 45 no Kandavas Reģionālās vidusskolas un 23 no Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas. Ar katru aptaujas dalībnieku sazinājās attiecīgās skolas pedagogs karjeras konsultants, informējot par iespēju saņemt individuālu karjeras konsultāciju. Ar skolēniem, kuri norādīja, ka vēlas saņemt individuālu karjeras konsultāciju, sazinājās attiecīgās skolas pedagogs karjeras konsultants, lai vienotos par turpmāko konsultāciju plānu un uzdevumiem. Kopumā vērtējot 9.-12. klašu skolēnu sniegtās atbildes, var secināt, ka lielākā daļa skolēnu ir izvēlējušies savu turpmāko karjeras ceļu.

Īpašs paldies tiem pedagogiem, kuri ar ieinteresētību iesaistījās savas audzināmās klases karjeras atbalsta nodrošināšanā. Pateicības 9.-12.klašu pedagogiem

Karjeras attīstības atbalsta saņemšanai vecākiem, skolotājiem vai skolēniem aicinām sazināties: Kandavas Reģionālās vidusskolas un Kandavas novada Zantes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Ieva Ozoliņa, 28329487 un Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Elīza Vītola, 22178655.

Balvas konkursu uzvarētājiem, veicināšanas balvas konkursu dalībniekiem un klašu kolektīviem, pateicības balvas pedagogiem tika iegādātas no ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” netiešā finansējuma līdzekļiem.  

<>

Jaunākās galerijas