Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Kandavas novada domes normatīvie dokumenti

 • Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19. "Kārtība, kādā Kandavas novadā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai". (apst. 29.07.2010. prot. Nr.7. 2.§). Skatīt šeit . Pielikums šeit .
 • Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 " Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Kandavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" ( 29.03.2018.; prot. Nr.5.; 4.§) Skatīt šeit .
 • Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.4 "Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Kandavas novadā" (26.02.2015.; prot. Nr. 3.; 4.§) Skatīt šeit.
 • Kandavas novada domes apbalvojumu nolikums ( konsolidēts) Skatīt šeit.
 • Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šiet .
 • Kandavas novada Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo darbinieku atlīdzības nolikums šeit
 • Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.8
  “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” šeit
 • Noteikumi par Kandavas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu šeit
 • SN Nr.15 par transporta nodrošināšanu vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Kandavas novada pašvaldībā šeit Iesniegums šeit
 • Kandavas novada domes noteikumi “Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pedagogu slodžu sadales kārtību Kandavas novada izglītības iestādēs” šeit
<>

Jaunākās galerijas