Kandavas novada Izglītības pārvalde

Kandavas novada domes normatīvie dokumenti

  • Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19. "Kārtība, kādā Kandavas novadā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai". (apst. 29.07.2010. prot. Nr.7. 2.§). Skatīt šeit . Pielikums šeit .
  • Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 " Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Kandavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" ( 29.01.2015.; prot. Nr.2.; 5.§) Skatīt šeit .
  • Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.4 "Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Kandavas novadā" (26.02.2015.; prot. Nr. 3.; 4.§) Skatīt šeit.
  • Kandavas novada domes apbalvojumu nolikums ( konsolidēts) Skatīt šeit.
  • Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šiet .
  • Kandavas novada Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo darbinieku atlīdzības nolikums šeit
  • Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.8
    “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” šeit
  • Noteikumi par Kandavas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu šeit pielikumi šeit
<>

Jaunākās galerijas