Kandavas novada Izglītības pārvalde

Apbalvo novada skolēnus un pedagogus par sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā

“Katrs lielais sapnis sākas ar sapņotāju.
Vienmēr atceries, ka Tevī ir 
spēks, pacietība un
kaisme aizsniegt zvaigznes,
lai mainītu pasauli.”
    /H. Tubmane/


Lai arī šogad valstī noteikto ierobežojumu dēļ Kandavas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pasākums klātienē nenotika, gan novada skolēniem, gan pedagogiem tiks pasniegti apbalvojumi un naudas balvas par izciliem sasniegumiem reģionu, valsts un starptautiskās olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos, skatēs, sporta sacensībās un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs 2019./2020. mācību gadā.

Šogad ar naudas balvu tiks sveikti 40 novada skolotāji un 109 skolēni, kā arī 3 deju kolektīvi saņems naudas balvu ekskursijai.

4.-12. klašu skolēniem, kuri mācību priekšmetos gadā saņēmuši izcilus novērtējumus (4.-6. klašu grupā ne zemāk par "7" ballēm ar vidējo atzīmi vismaz "9", 7.-9. klašu grupā ne zemāk par "7 ballēm" ar vidējo atzīmi vismaz "8,5" un 10.-12.klašu grupā ne zemāk par "6" ballēm ar vidējo atzīmi vismaz "8" balles), tiks pasniegtas piemiņas balvas - medaļas ar novada simboliku.

Sakām lielu paldies ģimenēm par skolēnu atbalstīšanu un motivēšanu darbam ārpus mācību programmām, sakām paldies pedagogiem un skolas vadībai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, konkursiem un sacensībām, kas bieži vien ir neizmērāms un skaitliski nenovērtējams darbs. Esam gandarīti par mūsu skolēnu un pedagogu sasniegumiem.  Apsveicam!

Apbalvoto saraksts

  Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Jeļena Šnikvalde 

printēt

Izlaidumu norise

Katra izglītības posma likumsakarīgs noslēgums ir dokumenta par izglītības ieguvi saņemšana, un tas ir svarīgs brīdis kā pirmsskolu, sākumsskolu, pamatskolu un vidusskolu beidzot, tā arī profesionālo skolu, mūzikas, mākslas, sporta skolu un arī augstskolu absolventiem.

Izglītības iestāžu izlaiduma pasākumu kā obligātu normatīvie akti neparedz, tas ir skolas plānots un organizēts pasākums. Līdz ar to izlaiduma norises kārtību neregulē neviens ārējais normatīvais akts, un katra izglītības iestāde ir tiesīga noteikt izlaiduma norises kārtību.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka attiecībā uz izlaidumiem, kas notiks līdz 2020. gada 9. jūnijam, spēkā ir vispārējie piesardzības noteikumi publiskiem pasākumiem – 25 personas, 2 metri un pasākums ir ne ilgāk kā 3 stundas iekštelpās un neierobežotu laiku ārpus telpām. Izlaidumā piedalās audzēkņi un pedgogi, bet viesi netiek aicināti. Savukārt uz izlaidumiem, kas notiks pēc 2020. gada 9. jūnija, spēkā būs tādi vispārējās piesardzības noteikumi, kādi būs valstī kopumā saskaņā ar valdības lemto.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana izlaidumos nav obligāta, tomēr riska grupu personām tos iesaka lietot (vecāka gadagājuma cilvēki, hronisku slimību pacienti u.c.). Tomēr ārkārtējās situācijas laikā ir jāatceras arī par vispārējiem piesardzības pasākumiem – regulāru telpu vēdināšanu, dezinfekcijas līdzekļiem u.c. personīgās higiēnas aspektiem.

Lai gan ārkārtējā situācija šogad visus izlaidumus padarīs neparastus, tomēr lai tas nemazina prieku par šo svinīgo brīdi, kāda nozīmīga posma noslēgumu jaunā cilvēka dzīvē un lai visiem absolventiem daudz skaistu mirkļu, mājās savu tuvāko lokā atzīmējot šo notikumu!

Avots: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4114-izlaidumu-norise-sovasar

printēt

Izlaidums

27.05.2020 13:00 - 15:00 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,
     Kā pumpurs, kas pretī gaismai aust,
     Kā saulīte debesīs mīļa un silta,
     Kurai spīdot, būs dzīve jāpiesilda.

  27. maijā grupa "Taurenīši" un 28. maijā grupa "Zaķēni" atvadījās no bērnudārza. Šogad tas notiek citādāk nekā ierasts. 
  Katrs bērns un vecāks ir saņēmis videosveicienu no iestādes. Vēl mīļi ceļa vārdi no vadītājas D.Tauriņas, skolotāju noorganizētas aktivitātes un kopā būšanas prieks!
   Lai bērniem „Zīļukā” pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums! Novēlam jauku, saulainu, priecīgu vasaru un veiksmi skolas gaitas uzsākot!

Vadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību programmu un nodarbību īstenošanai klātienē

Saskaņā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), organizējot interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu klātienē, ir jāievēro papildu piesardzības pasākumi. Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis Vadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību programmu un nodarbību īstenošanai klātienē.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)

Āra nodarbības diena !

21.05.2020 10:00 - 11:30 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

Āra izglītības diena - 21.maijs. Šogad šīs dienas mērķis ir izveidot saikni ar dabu vēl ciešāku, proti, daļa no Āra izglītības dienas ir “Rotaļīga daba”. Lai būtu tuvāk dabai un svinētu to, ka esam ārā.
  Bērni jau no rīta devās ārā,lai vērotu un zīmētu mākoņus, pētītu kukaiņus, augus, kokus un krūmus. 

Kandavas novada BJSS mācību -treniņu nodarbību grafiks 01.06.-05.06.2020. ( papildināts)15.05.2020

01.06.  Vieglatlētika  no 11.00. K.Mīlenbaha vsk.sporta laukums ( I.Matīss , A.Gross )

             Basketbols   zēni   no 11.00.-13.00. VKLT stadions   ( R.Rozentāls).

              Basketbols meitenes no 14.00. Sporta halle ( A.Bambis)

printēt Lasīt visu ziņu

Neraugoties uz ārkārtējo situāciju, eksāmenu norise būs droša

Lai ārkārtējā situācija valstī nebūtu šķērslis mācību gada noslēgumam un valsts pārbaudījumiem, ļaujot izlaiduma gada jauniešiem saņemt savu zināšanu objektīvu vērtējumu, kā arī izglītības ieguves dokumentu, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru ir veikusi virkni sagatavošanās darbu drošības un pārbaudījumu praktiskās norises jomā.

Ir atcelti valsts pārbaudījumi 9. klašu skolēniem, izņemot mazākumtautību izglītības programmā, kur būs iespēja brīvprātīgi kārtot valsts valodas eksāmenu, iegūstot valodas prasmes apliecību. Eksāmeni un citi noslēguma valsts pārbaudījumi 12. klasēm un profesionālo skolu audzēkņiem notiks sākot no 2. jūnija, tomēr to skaits būs samazināts. Pamatojums pārbaudījumu skaita un apjoma samazināšanai ir epidemioloģiskā situācija valstī, par prioritāti izvirzot sabiedrības veselības apsvērumus. 12. klašu skolēni eksāmenus varēs kārtot arī papildtermiņā, ja objektīvu apstākļu dēļ skolēns nevar ierasties uz eksāmenu. Vairāk informācijas par eksāmenu norises laikiem meklējiet Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē.

printēt Lasīt visu ziņu
<>

Jaunākās galerijas