Kandavas novada Izglītības pārvalde

Seminārs 1. - 6. klašu skolotājiem13.06.2019

2019. gada 12. jūnijā Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā Kandavas novada izglītības iestāžu sākumskolas posma pedagogi un skolu medmāsas pulcējās uz semināru “Atkarību izraisošās vielas un procesi”, kuru organizēja profesionālās tālākizglītības un pilnveides iestāde “Praktikums”  ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.

Skolotāji tika teorētiski iepazīstināti ar tēmām: atkarību izraisošas vielas un procesi, atkarības veidošanās mehānismi, atkarības risku veicinošie un mazinošie faktori, vielu un procesu atkarības sekas, agrīna atpazīšana un profilakse, rīcība un palīdzības spējas. Skolotāji arī gan individuāli, gan grupās veica dažāda tipa praktiskas aktivitātes, kas ir pielietojamas darbā ar 1.-6. klašu skolēniem, balstoties uz Veselības ministrijas dāvāto informatīvo materiālu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem.

Materiāls pieejams šeit: 1.-6. klases materiāls

Tēma ir ļoti aktuāla mūsdienās nu vairs ne tikai valsts lielajās pilsētās, bet arī lauku reģionos, kur atkarību izraisošās vielas ir arvien pieejamākas, līdz ar to gan pedagogam, gan vecākam ir jābūt zinošam par šo tēmu. Plašas diskusijas izvērtās arī par procesu atkarībām, proti, pieaudzis bērnu un jauniešu skaits, kas arvien vairāk sava brīvā laika velta datorspēļu spēlēšanai, nevis kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Lektori piedāvāja dažādas alternatīvas skolēnu/bērnu nodarbināšanai, kas var palīdzēt viņiem samazināt laiku, kas tiek pavadīts, lietojot viedierīces/spēlējot datorspēles/skatoties TV/sērfojot sociālajos tīklos.

Šā gada augustā Veselības ministrija ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros piedāvā pedagogiem visā Latvijā bezmaksas apmācības par veselības izglītības jautājumiem darbā ar skolēniem 7.-9. klašu grupā šādās tēmās: 

 • veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes; 

 • atkarību izraisošās vielas un procesi; 

 • psihiskā, seksuālā un reproduktīvā veselība. 

 Apmācību mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un nodrošināt pēctecīgu veselības jautājumu apguvi vispārējā un profesionālajā izglītībā. Apmācību ietvaros pedagogi saņem informatīvo materiālu veselības jautājumu apguvei mācību procesā, kurā ietverta ne tikai teorija, bet arī praktiski uzdevumi darbam klasē. 

Materiāls pieejams šeit: 7.-9. klases materiāls

<>

Jaunākās galerijas