Kandavas novada Izglītības pārvalde

Mācību gada noslēgums05.07.2019

Ir noslēdzies kārtējais mā­cību gads, beigušies valsts pārbaudījumi, apkopoti iegūtie rezultāti. Ik gadu valsts pārbaudījumus kārto 3., 6., 9. un 12. (arī 11.) klašu skolēni. Kandavas novadā 2018./2019. m.g. valsts pārbaudes darbus kārtoja:

3. klase - 66 izglītojamie

6.klase - 95 izglītojamie

9. klase - 79 izglītojamie

12. klase - 18 izglītojamie

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums  - 89 izglītojamie

Vidusskolas posmā šogad skolēni kārtoja centralizētos eksāmenus (CE) latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, krievu valodā, vēsturē, fizikā, bioloģijā un ķīmijā, kā arī necentralizētos eksāmenus ekonomikā, ģeogrāfijā un informātikā. CE sertifikātus skolēni saņēma 28.jūnijā, bet papildtermiņā kārtojušie - 5. jūlijā.

Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem. Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi CE izteikti procentuāli, novērtējums ierakstīts sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un novērtējumu katrai eksāmena daļai. 

Lai paveiktais dod gandarījumu gan skolēniem, gan skolotājiem! Lai skolu absolventiem izdodas piepildīt savas ieceres, veiksmīgi sasniegt tuvāko izvirzīto mērķi — uzsākt mācības iz­vēlētajā mācību iestādē vai uzsākt darba gaitas. Katrā no iespējām būs jāuzņemas atbildība un pienākumi. Lai pavada veiksme!

Novēlam saulainu un siltu vasaru!

                                                                Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja J. Šnikvalde

<>

Jaunākās galerijas