Kandavas novada Izglītības pārvalde

Krievu valodas pēcpusdiena ‘’Jautrās pasakas’’13.03.2017

3.martā Kandavas internātvidusskolas zālē norisinājās Kandavas novada 6.klašu krievu valodas pēcpusdiena „Jautrās pasakas”. 

Tajā piedalījās Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas, Kandavas internātvidusskolas, Vānes pamatskolas, Kandavas novada Zantes pamatskolas  skolēni. Vadītāju lomā iejutās Kandavas internātvidusskolas 7.klases skolēni Laila Simanoviča un Artūrs Pliners. Jautrajā pēcpusdienā tika rādītas krievu tautas pasakas un nobeigumā visi skatījās filmu “Par kaķi Leopoldu, kurš aicināja dzīvot draudzīgi”. Kandavas K.Mīlenbaha skolēni bija sagatavojuši uzvedumu “Reiz mežā dzima eglīte”. Uzvedumu iestudēja skolotāja Seila Šenberga . Zantes  pamatskolas skolēni rādīja pasaku „Zem sēnes”. Skolēni no Vānes bija sagatavojuši pasaku par diviem jautriem gulbjiem. Paldies Zantes pamatskolas skolotājai Anitai Gailei  un Vānes pamatskolas skolotājai Natālijai Vizbulei, kura kopā ar bērniem piedalījās ludziņā. Kandavas internātvidusskolas skolēni ar skolotāju Intu Neicinieci bija iestudējuši pasaku „ Ābols” Skolotāja Kornēlija Lāce kopā ar saviem skolēniem rādīja uzvedumu “Maša un Lācis”’ Noslēgumā katrai skolai Pateicības raksts no Kandavas novada Izglītības pārvaldes un salduma balvas.

Paldies Kandavas novada krievu valodas MA vadītājai Kornēlijai Lācei, kura ir idejas autore, paldies skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu.

<>

Jaunākās galerijas