Kandavas novada Izglītības pārvalde

Kandavas Reģionālās vidusskolas skolēni attālināto mācību laikā īsteno starptautisku eTwinning sadarbības projektu

03.07.2020

b36106a44_opt_1.jpgAttālinātās mācīšanās laiks bija sarežģīts un grūts izaicinājums daudziem skolotājiem, vecākiem un arī pašiem skolēniem. Saspringtie stundu grafiki un apgrūtinātā plānošana apstādināja lielāko daļu vietēja un starptautiska projektus, bet ne Kandavas Reģionālo vidusskolā.

Attālinātās mācīšanās laikā Reģionālās vidusskolas 5.b klase kopā ar skolēniem no Vācijas, Ukrainas un Turcijas skolotājas Gundegas Uzuliņas vadībā īstenoja projektu "We can still do it! E-learning in times of corona".

Tiešsaistes kurss pamudina uzsākt eTwinning projektu

Aprīļa sākumā Latvijas eTwinning atbalsta dienests uzsāka tiešsaistes kursu “Starptautisku projektu organizēšana par skolēnu pašvadītu mācīšanos un sadarbību tiešsaistē, kurā skolotāji no Latvijas, Ukrainas un Vācijas plānoja uz kopīgi īstenoja vairākus sadarbības projektus. Kursā piedalījās arī Kandavas Reģionālās vidusskolas angļu valodas skolotāja Gundega Uzuliņa: “Esmu piedalījos vairākās eTwinning mācībās. Kad izlasīju par starptautiskajiem tiešsaistes kursa nodarbībām, es pievienojos tiem, lai uzzinātu, kā kopā ar savu klasi varētu izveidot kādu starptautisku projektu. Tas man bija liels izaicinājums, jo šis bija mans pirmais patstāvīgi īstenotais projekts. Nebija viegli, jo pakārtoti projektam, skolēniem bija arī mācības. Pārsvarā sadarbība ar skolniekiem norisinājās ZOOM platformā. Skolēni diskutēja, izteica savas idejas, viedokli un iespējamos risinājumus.”

Projektā izveido kopīgu e-grāmatu

Projekta tēma: "We can still do it! E-learning in times of corona" (Mēs joprojām to varam! Attālinātā mācīšanās koronas vīrusa laikā) nav nejauša – skolēni dalījās pieredzē par to, kā COVID – 19 ietekmējis viņu ikdienu un salīdzināja situāciju dažādās valstīs. Skolēni un skolotāji dalījās savā starpā ar IKT rīkiem, kurus viņi izmanto mācībām un to, kā mācību process norit viņu valstīs. Strādājot kopā, skolēni, izmantojot StoryJumper rīku, izveidoja e-grāmatu ar kopīgi uzrakstītu stāstu par COVID-19 vīrusu.

Projektā iemācās sadarboties tiešsaistē un apgūst jaunas tehnoloģiojas

Projekts deva iespēju ar aktuālas tēmas palīdzību pilnveidot skolēnu valodas prasmes, kā arī iepazīstināt ar dažādiem IKT rīkiem un mācīt sadarboties. Dažu dienu laikā skolēniem bija jāapgūst daudz un dažādi tiešsaistes rīki.  Gundega stāsta, ka “Šī mācību gada mērķis bija klases saliedētība, līdz ar to uzskatīju, ka šajā projektā ir jāiesaista visa skolas 5b klase, tas ir 24 skolēni. Daži skolēni veidoja ilustrācijas, citi domāja stāstus, bet kuriem labi padodas veidot prezentācijas, tie veidoja prezentāciju vai filmiņu par sevi, klasi vai pilsētu. Skolēni parādīja labas sadarbības prasmes strādāt komandā.”

Sadarbība ir lielākais ieguvums gan skolēniem, gan skolotājiem

Jautāta par lielākajiem projekta ieguvumiem, Gundega atklāj, ka “gan skolēnu, gan skolotāju lielākais ieguvums darbojoties šajā projektā ir komunikācija un sadarbība ar jaunajiem sadarbības partneriem,  bet nozīmīga ir arī prasme darboties tādos tiešsaistes rīkos kā StoryJumper, ActionBound, LearningApps, kā arī veidot prezentācijas un rakstīt stāstus angļu valodā.” Viņa priecājas, ka skolēniem ir radušās jaunas projekta idejas, kuras viņi centīsies realizēt septembrī, kad visi varēs tikties klātienē.

Par eTwinning

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies aptuveni 813 000 skolotāju, no kuriem 7000 ir Latvijas skolotāji. Informācija par citiem eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

 

Papildus informācija par projektu: Gundega Uzuliņa, Kandavas Reģionālās vidusskolas 5.b klases audzinātāja un angļu valodas skolotāja

<>

Jaunākās galerijas