Kandavas novada Izglītības pārvalde

Izlaidumi Kandavas novada izglītības iestādēs 09.05.2018

Sapni nepeļat. Sapnis ir visu labdaris: sapnī i aklais redz, i kurlais dzird, i sērdzīgais ir vesels. Tikai viena vaina - sapnis nav dzīve. Bet ļaujat sapnim vaļu  - viņš pašu dzīvi pārvērtīs un padarīs to labu. /Rainis/

N.p.k.

Izglītības iestāde

Klase

Datums

Laiks

1.

Kandavas Mākslas un mūzikas skola

 

19.05.2018.

14.00

2.

Kandavas pirmsskolas izglītības “’Zīļuks”

 

23.05.2018.

13.00 un 16.00

3.

Kandavas internātvidusskola

12.

09.06.2018.

18.00

4.

Kandavas internātvidusskola

9.b

16.06.2018.

15.00

5.

Kandavas internātvidusskola

9.a

16.06.2018.

18.00

6.

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

12.

16.06.2018.

19.00

7.

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

9.b

16.06.2018.

13.00

8.

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

9.a

16.06.2018.

16.00

10.

Cēres pamatskola

9.

16.06.2018.

14.00

11.

Zemītes pamatskola

9.

16.06.2018.

18.00

12.

Kandavas novada Zantes pamatskola

9.

16.06.2018.

16.00

13.

Vānes pamatskola

9.

16.06.2018.

16.00

14.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

 

22.06.2018.

12.00 un 15.00


<>

Jaunākās galerijas