Kandavas novada Izglītības pārvalde

Erasmus+ programmas kursi Maltā02.09.2020

Kandavas Reģionālā vidusskola īsteno programmas Erasmus+KA1 projektu “Pedagogu kompetenču pilnveide veiksmīgam mācību procesam” (Līguma NR. 2019-1-LV01-KA101-060168). Projekta ietvaros skolotājas Ņina Zalcmane un Gundega Uzuliņa no 17.-28. augustam apmeklēja ETI Malta rīkotos kursus. Kursu organizators ETI Malta ir akreditēta mācību iestāde, kas darbojas mūžizglītības programmā, ir vadījusi vairākus ES izglītības centralizētos projektus, ieskaitot METODES projektu, kas galvenokārt ir veicinājis jaunas metodoloģijas attīstību valodu mācīšanā un IKT pielietošanā izglītībā. Pašlaik ETI piedalās CLIL 4U projektā.

Angļu valodas skolotāja Ņina Zalcmane apmeklēja tehnoloģiju kursus "TEL -Technology Enhanced Learning". Kursu programma ir veidota ar nolūku palīdzēt skolotājiem ieviest inovatīvās tehnoloģijas ikdienas stundu darbā. Tehnoloģiju kursos bija iespēja apgūt tiešsaistes rīkus- iepazīties un praktiski pielietot atbilstošas tīmekļa vietnes mācību stundu plānošanai.

Sākumskolas un angļu valodas skolotāja Gundega Uzuliņa apmeklēja kursus “The Playground Classroom- Methodology for Primary School”, kuru laikā bija iespēja iegūt labāku izpratni un zināšanas par valodu mācīšanu sākumskolas skolēniem, izmantojot dažādas praktiskas metodes un paņēmienus, interaktīvu un radošu pieeju, kā arī tehnoloģijas.

 Divu nedēļu tehnoloģiju kursos  tika apgūtas dažādas programmatūras un tiešsaistes rīki, kurus var integrēt mācību vidē, kā arī vienlaikus tika atsvaidzinātas angļu valodas zināšanas. Kursu laikā iepazinos ar plašu brīvi pieejamo tehnoloģiju klāstu, guvu labākas iemaņas tehnoloģijās, iepazinos ar IKT integrēšanas metodēm, izmantojot praktiskās un pieredzes metodes, kas palīdzēs pārdomāt savas mācīšanas metodes saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu klasē, izmantojot virkni interesantu rīku, programmatūru un programmu, kas ir brīvi pieejamas, un izveidot aktivitātes, balstoties uz metodiku un mūsdienu tehnoloģijām. Nodarbību laikā tika sniegts atbalsts, kā izveidot tādus rīkus kā Blogs, Wiki un mājas lapas, kā arī kā izmantot tiešsaistes rīkus. Gūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas aktivitāšu plānošanā, palīdzēs atrast pieeju mūsdienīgai skolēnu mācīšanai, kā arī palīdzēs pielāgot rīku izmantošanu mācību un mācīšanās situācijām dažādos kontekstos. Dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar atbilstošām tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar tālākizglītību un personīgo profesionālo izaugsmi.

 Kursos sākumskolas skolotājiem tika apgūts plašs interesantu aktivitāšu klāsts, kuras varētu izmantot sākumskolas klasē ar mērķi saprast un padarīt sākumskolas mācību telpu par jautru vidi valodas mācīšanai un apguvei. Šis kurss bija paredzēts sākumskolas un bērnudārza skolotājiem, kuri vēlējās atsvaidzināt savas mācību metodes un paņēmienus. Tika piedāvātas dažādas interesantas aktivitātes, piemēram, kā valodas izrunas mācīšanu padarīt jautru, kā darboties ar stāstiem, kā aktivizēt skolēnu sadarbību mācību stundās. Tā kā visas mācības bija praktiskas, bija iespēja izdzīvot visas piedāvātās aktivitātes. Kursi sniedza ieskatu par multivides un tehnoloģiju izmantošanu mācību nolūkos un deva iespēju pārdomāt un attīstīt savu pieeju mūsdienu skolēnu mācīšanai. Kursu priekšrocības bija tās, ka to laikā bija iespēja iegūt labāku izpratni par valodas mācīšanu sākumskolas skolēniem, veidojot un pilnveidojot savas iepriekšējās valodas mācīšanas zināšanas un izmantojot dažādas praktiskas metodes. Mūs iepazīstināja mācību metožu un paņēmieniem, izmantojot interaktīvu pieeju. Ļoti svarīgi bija uzzināt par tehnoloģijām, kuras varētu izmantot savā klasē ikdienā vai arī, ja nepieciešams, attālinātajās mācībās. Šī kursa mērķis bija iepazīties ar virkni interesantu aktivitāšu, kas metodoloģiju un mācību teorijas saista ar sākumskolas klasi.

 Kursi deva iespēju paaugstināt savas profesionālās kompetences, kas ļaus uzlabot angļu valodas pasniegšanas metodiku, ieviešot ikdienas darbā mūsdienīgas un inovatīvas mācību metodes, kas palīdzēs uzlabot mācību stundu kvalitāti, ņemot vērā jauniešu vajadzības un intereses, iesaistot tos dažādās aktivitātēs. Tika ieteikts izstrādāt personīgās attīstības rīcības plānu un izvēlēties aktivitātes, rīkus un darbības, kuras mēs vēlētos izmēģināt savās mācību stundās vai projektos.

Bijām ekskursijā uz Maltas galvaspilsētu Valletu, ko ieskauj senie pilsētas mūri, un tā ir celta uz pakalna, tāpēc no pilsētas malas augstākajiem punktiem paveras brīnišķīgs skats uz visu salu. Apmeklējām kādreizējo galvaspilsētu Mdinu, kuru apjož augsts mūris un tā iekšienē patvērusies pilsēta ar skaistu arhitektūru, šaurām ielām un kuras platība ir tikai 1 kvadrātkilometrs.

Malta ir arhipelāga salu valsts Vidusjūras viducī ar tikai 316 km2 kopējo platību un ir viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kurā viena no oficiālajām valsts valodām ir angļu. Otra valoda ir maltiešu, taču pārsvarā visi Maltas iedzīvotāji prot runāt angliski. Lai nokļūtu no vienas salas malas līdz otrai, nepieciešams vien pāris stundu brauciens. Maltu ļoti vienkārši un ērti var apceļot ar sabiedriskajiem autobusiem. Nedēļas biļete maksā 21 EUR. Bijām arī uz Gozo un Komino salām, redzējām daudzas skaistas vietas, izbaudījām vasaras svelmi, siltos vakarus un pludmales, kas ir gan akmeņainas, gan zeltaini smilšainas. Malta ir īsta Vidusjūras pērle – ar savdabīgu arhitektūru, 300 saulainām dienām gadā un draudzīgu attieksmi pret katru viesi.

Esam atgriezušās kulturāli bagātākas un ar krietnu pozitīvisma devu savam turpmākajam darbam. Projekts motivēs arī turpmāk profesionāli izglītoties, uzlabot angļu valodas zināšanas un paplašinās izmantoto mācīšanas paņēmienu, metožu un materiālu klāstu, veicinās tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.

Šajā sarežģītajā laikā jutāmies absolūti drošas, jo sistemātiski tika veikti nepieciešamie drošības pasākumi: temperatūras mērīšana, ienākot skolā, katrreiz, ienākot viesnīcā vai ieejot lielveikalā, masku valkāšana visās sabiedriskajās vietās, roku dezinfekcija. Autobusos ienāk kontrole un pārbauda, vai visiem ir maskas.

 Projekta koordinatore Ņina Zalcmane

<>

Jaunākās galerijas