Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

ERASMUS+ kursi skolotāju profesionālajai pilnveidei Īrijā

erasmus_logo.jpg

“CLIL fiziskās audzināšanas skolotājiem”

ERASMUS+ kursi skolotāju profesionālajai pilnveidei Īrijā
Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077226lauris.jpg


 No 3. līdz 8.oktobrim Droghedā, Īijā piedalījos Erasmus + rīkotajos kursos " CLIL for Physical Education Teachers".

Kursos piedalījās sporta skolotāji no Spānijas (Valensija), Itālijas (Sardīnija), Francijas (Nantes), Latvijas (Kandava) un bioloģijas skolotāja no Vācijas (Berlīne).

Pirmajā dienā katrs dalībnieks prezentēja savu valsti, savu pilsētu un stāstīja par sava darba specifiku.

Pēc tam izveidojām iekšējās kārtības noteikumus klasē kursu laikā. Katra grupa izteica savus priekšlikumus, un no tiem izveidojām kopsavilkumu. Izveidotos noteikumus arī mēģinājām ievērot kursu norises laikā.

Kursa galvenā tēma bija caurviju prasmes un angļu valodas apguve caur sportu. Galvenās vadlīnijas - jābūt integrētiem, ne atdalītiem.

Svarīgi izveidot sava kursa darbības plānu, jo "If fail to plan then plan to fail!"

Iepazināmies ar Īrijas nacionālo sporta spēli "Hurling", kas ir otra ātrākā sporta spēle pasaulē. Mūs iepazīstināja ar šīs spēles noteikumiem, kā arī uzspēlējām šo spēli samazinātā laukumā.

Trešajā dienā bija ekskursija uz Dublinu, kuras laikā apmeklējām Guiness muzeju un iepazināmies ar pilsētu.

Katru vakaru tikāmies ar kursa biedriem kādā no vietējiem krodziņiem, kur pārrunājām katras projektā iesaistītās dalībvalsts sporta skolotāja darba specifiku.

Mācībās viens no galvenajiem akcentiem tika likts uz skolēnu atgriezenisko saiti. 

Kursu noslēgumā prezentējām, ko esam apguvuši un kā pielietosim apgūtās zināšanas savā ikdienas darbā.

Prezentāciju skatīt šeit

 Sporta skolotājs Lauris Valtmanis

<>

Jaunākās galerijas