Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma EPALE iepazīstina ar 2022. gada tematiskajiem fokusiem

11.02.2022

epale-tematiskie-fokusi.jpgPubliskoti Eiropas pieaugušo izglītības platformas EPALE četri galvenie tematiskie virzieni, kuriem tiks pievērsta pastiprināta uzmanība visa gada garumā. Publikācijās tiks  pētīti dažādi aspekti gados jaunu pieaugušo sociālajā mijiedarbībā, akcentēta nepieciešamība pēc iniciatīvām, kas attīsta individuāli pielāgotas  prasmes visās vecuma grupās, atbalstītas mācību kopienas un pētīta kultūras izglītība kā nozīmīgs sociālās kohēzijas instruments.

Jaunie pieaugušie

Eiropas Jaunatnes gada kontekstā EPALE pievērsīs uzmanību jaunajiem pieaugušajiem, īpaši izceļot vecumposmu no 25 līdz 30 gadiem. Šī vecuma grupa tiks pētīta dažādos aspektos: starppaaudžu mācīšanās, partnerību veidošana un sociālā mijiedarbība, pilsoniskās prasmes kā priekšnoteikums, lai kļūtu par aktīviem sabiedrības dalībniekiem, mazkvalificēti jaunie pieaugušie un iespējas tiem nodrošināt nepieciešamās prasmes izaugsmei.

Inovatīvas pieejas prasmju revolūcijā

Eiropas Komisijas individuālo mācību kontu un mikroapliecinājumu iniciatīvas mērķis ir ikvienam visas dzīves laikā nodrošināt piekļuvi tieši tām mācību iespējām, kas atbilst viņa vajadzībām. Šis fokuss ietver vairākas apakštēmas: inovatīvo prakšu uzlabošana un pārkvalificēšanās, individuāli pielāgotas prasmju attīstības iniciatīvas, elastīgi mācību ceļi, jaukta tipa mācību modelis, kā arī inovatīvi prasmju prognožu rīki.

Mācību kopienas

Atbalstot pieņēmumu, ka mācīšanās sniedz nozīmīgu labumu gan atsevišķiem izglītojamajiem, gan visai sabiedrībai kopumā, šis tematiskais fokuss pētīs, kā izveidot iekļaujošas mācību kopienas, apvienojot visu Eiropu. Īpaša uzmanība tiks veltīta šādiem tematiem: mācības pilsētās, trešās telpas un drošās telpas, lauku apvidi, ģimenes rakstpratības programmas, mācību kopienas darba vietā, jauna izpratne par mācību kopienām virtuālajās, fiziskajās un jauktajās mācību telpās, brīvprātīgie un kopienu attīstība, iniciatīvas, kas paredzētas sabiedrības neaizsargātākajām grupām.

Radošums un kultūra sociālajai kohēzijai

Kultūras izglītība ir nozīmīgs sociālās kohēzijas virzītājspēks, kas veicina dialogu starp kultūrām, atbalstot individuālās iespējas, sekmējot emocionālās inteliģences un demokrātiskas apziņas veidošanos. Šajā fokusā EPALE aicina iepazīt starpdisciplinārās kultūras telpas (muzejus, bibliotēkas, teātrus, kā arī citas neformālas vides, kas kļuvušas par jaunām un inovatīvām mācību telpām), radošos instrumentus un metodoloģijas sociālajai kohēzijai, nepietiekami pārstāvēto grupu (piemēram, minoritāšu un lauku kopienu) mācīšanās kultūru.

Ja vēlaties dalīties ar savu unikālo pieredzi, aicinām iesūtīt rakstus par šīm tēmām! Tādējādi Jūsu ziņa sasniegs visu EPALE kopienu, bet vispopulārāko Latvijas emuāru autori iegūs EPALE Latvijas suvenīrus.

Vairāk par 2022. gada tematiskajiem fokusiem lasiet šajā saitē.

EPALE ir atvērtas dalības daudzvalodu platforma, kas darbojas 37 Eiropas valstīs un pulcē vairāk nekā 100 000 reģistrētu lietotāju. Platforma paredzēta andragogiem, skolotājiem, mācību vadītājiem, pētniekiem, pasniedzējiem, bibliotekāriem, politikas veidotājiem un ikvienai citai personai, kas strādā pieaugušo izglītības jomā visā Eiropā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daniela Diure, IZM Erasmus+ projekta "EPALE Nacionālais atbalsta dienests”

komunikācijas un satura eksperte

tālr. 67047959

e-pasts: daniela.diure@izm.gov.lv

<>

Jaunākās galerijas