Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

balva3.jpgEiropas Inovatīvas mācīšanas balva ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuru pirmo reizi organizē 2021.gadā Erasmus+ programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākumu Eiropas Izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025.gadam. Iniciatīva tika īstenota skolu sektorā, lai identificētu, izceltu un izplatītu Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

Balvas pasniegšanas mērķis ir:

·         Identificēt un popularizēt mācīšanas un mācīšanās labo praksi;

·         Padarīt redzamāku skolu un skolotāju sniegumu;

·         Veicināt skolotāju un skolas personāla savstarpēju mācīšanos;

·         Iezīmēt un izcelt Erasmus+ un starptautiskās sadarbības nozīmi un vērtību.

 16.septembrī notika svinīgais atklāšanas pasākums Briselē, kura laikā Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre , Marija Gabriela (Mariya Gabriel) paziņoja 2021.gada Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas (EIMB) laureātus - Erasmus+ programmas periodā 2014-2020 īstenotos labākos projektus tēmā attālinātas/jaukta veida mācības (distance/blended/hybrid learning), kas ir aktuāla šī brīža Covid-19 pandēmijas kontekstā.

Balva katrā dalībvalstī tika piešķirta vienam Erasmus+ mobilitātes vai stratēģiskās partnerības projektam kategorijās: agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe; pamatskolas izglītība; vispārējā vidējā un profesionālā vidējā izglītība.

Latvijas laureāti ir:

·         Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola ar projektu “Paņem dabu aiz rokas” (Take the nature by the hand);

·         Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola ar projektu par kompetenču pieejas veicināšanu mācību procesā (The promoting of the Competency Approach in the Learning Process);

·         Valsts Izglītības satura centrs ar mācību programmas izstrādi jaukta veida mācībām (B-Learning: Curriculum Design for Blended Learning).   

balva.jpgEiropas Komisijas mājas lapā pieejama plašāka informācija par iniciatīvu un atklāšanas pasākumu, kā arī svinīgā pasākuma video ieraksts.

             13.oktobrī notika iniciatīvas Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas (EIMB) Latvijas laureātu apbalvošanas ceremonija Rīgā, kurā tika godināti iepriekšējā programmas periodā Latvijā īstenotie labākie projekti par tēmu attālinātas/jaukta veida mācības.

            Apbalvošanas ceremonija notika paneļdiskusijas formā, ko vadīja žurnāliste Daina Jāņkalne un kurā par aktualitātēm vispārējās izglītības jomā attālināto/jaukta tipa mācību kontekstā Latvijā diskutēja EIMB laureāti, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule un Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) vecākais eksperts Ilmārs Rikmanis.

           Valsts izglītības attīstības aģentūras un Jaunatnes starptautisko programmu Erasmus+ Facebook kontā var noskatīties apbalvošanas ceremoniju.

             20.oktobrī Eiropas Komisija organizēja iniciatīvas Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas 2021.gada Eiropas mēroga laureātu sumināšanas tiešsaistes pasākumu.

            Svinīgajā pasākumā, kuru vadīja Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela tika sumināti 104 Erasmus+ dalībvalstīs īstenotie labākie projekti attālinātās/ jaukta veida mācībās. Balvu ieguvušie projekti īstenoti Erasmus+ periodā no 2014-2020 un to vidū ir arī Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas projekts “Kompetenču pieejas veicināšana mācību procesā”.

balva5.jpg Eiropas Komisijas mājas lapā pieejams svinīgā pasākuma video ieraksts  https://webcast.ec.europa.eu/e...

balva1.jpg balva2.jpg balva3.jpg balva.jpg balva5.jpg
<>

Jaunākās galerijas