Drukas resursa adrese: http://knip.lv/jaunumi1/dazadi_resursi_ko_ir_iespeja_izmantot_gatavojoties_2020_2021_macibu_gadam
Drukas datums: 12:31:14 09.08.2020

Dažādi resursi, ko ir iespēja izmantot gatavojoties 2020./2021.mācību gadam.30.07.20201) Attālinātu mācību īstenošana vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: https://www.izm.gov.lv/…/VISC_Skola2030_Vadlinijas-attalina… (tiks aktualizētas līdz 14.08)

2) TV raidījumi Tava klase: https://www.tavaklase.lv/stundu-saraksts/ (skatāmi arhīvā)

3) Atgādne par attālinātu mācību īstenošanu:http://skola2030.lv/…/Skola2030_VISK_Atg%C4%81dne_FINAL_1.p…

4) Attālinātas mācības ar www.uzdevumi.lv: https://www.youtube.com/watch?v=BCRT8BuVUhQ

5) Mācību un metodiskie materiāli: https://mape.skola2030.lv/ (trūkstošās mācību priekšmetu programmas tiks publicētas līdz 10.08)

6) Vebināri par mācību priekšmetu programmām: https://www.skola2030.lv/…/at…/atbalsts-istenosanai/vebinari

7) Pedagogu profesionālās pilnveides kursi: https://www.izm.gov.lv/…/133-pedagogu-profesionalas-kvalifi…

8) Informācija par VISC organizētajiem pedagogu profesionālās pilnveides kursiem: https://visc.gov.lv/vispizgliti…/pedprofpilnveide/info.shtml