Drukas resursa adrese: http://knip.lv/jaunumi1/centralizeto_eksamenu_rezultati_kandavas_novada_2016_2017_macibu_gada
Drukas datums: 19:07:52 21.06.2018

Centralizēto eksāmenu rezultāti Kandavas novadā 2016./2017. mācību gadā

29. jūnijā Kandavas novada Izglītības pārvaldē novada vidusskolu  un Kandavas tehnikuma direktori saņēma centralizēto eksāmenu sertifikātus savu izglītības iestāžu beidzējiem.

Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, eksāmenu rezultāti mūsu novadā nav pasliktinājušies. 

Vidējais rezultāts centralizētajos eksāmenos  valstī ir 49 %, bet mūsu novadā vidējais rādītājs ir 42,26%. Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, arī  valstī vidējais rezultāts ir nedaudz zemāks.

Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem. Valstī nedaudz zemāki rezultāti šogad ir matemātikas eksāmenā. Labus rezultātus skolēni ir sasnieguši angļu valodas un latviešu valodas eksāmenos. Obligātos eksāmenus novadā kārtoja 107 skolēni.

Novada skolēni kārtoja arī izvēles eksāmenus: fizikā, vēsturē, bioloģijā, krievu valodā un necentralizētos eksāmenus  ģeogrāfijā un informātikā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir uzlabojušies rezultāti bioloģijā. 

Izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai daļai. Savukārt svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam vērtējumam tiek norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas prasmes līmenis.