Drukas resursa adrese: http://knip.lv/jaunumi1/audzeknu_uznemsana_2018_2019_macibu_gadam
Drukas datums: 02:29:20 19.03.2019

Audzēkņu uzņemšana 2018./2019. mācību gadam

Kandavas Mākslas un mūzikas skola uzņem audzēkņus jaunajam 2018./2019. mācību gadam.

 Mākslas nodaļā no 4 gadu vecuma bērni tiek aicināti interešu izglītības pulciņā, kur būs iespēja zīmēt, gleznot, darboties ar dažādiem materiāliem, kā arī veidot no plastitlīna. Tāpat tiek uzņemti audzēkņi 5 gadīgo un 6 gadīgo grupās. Kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māklsa" tiek uzņemti audzēkņi vecumā no 8 gadiem.

Muzikas nodaļā tiek uzņemti audzēkņi vecumā no 4 gadiem "Pirmsskolas vokālajā grupā", kur kopā varēs dziedāt, iet rotaļās, kā arī mācīties ritma izjūtu ar atbilstošiem instrumentiem. Profesionālās ievirzes izglītības programmā "Instrumentālā mūzika" tiek uzņemti audzēkņi no 8 gadu vecuma: KLAVIERSPĒLĒ; VIJOLES SPĒLĒ; AKORDEONA SPĒLĒ; FLAUTAS SPĒL'; TROMPETES SPĒLĒ UN SAKSOFONA SPĒLĒ.

Nepieciešamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija un iesniegums (uz veidlapas).

Dokumentu pieņemšana Kandavā, Sabiles ielā 12.