Kandavas novada Izglītības pārvalde

4. janvārī sākas 2020./2021. mācību gada 2.semestris

04.01.2021

2_semestris_2021.jpgPēc ziemas brīvlaika, 2021. gada 4. janvārī, 7.-12.klašu skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi mācības
atsāk attālināti. Darbu klātienē no 4. janvāra turpina arī pirmsskolas izglītības iestādes (ja Slimību profilakses un kontroles
centrs nav noteicis pastiprinātus ierobežojumus konkrētai pirmsskolas izglītības iestādei) un Speciālās izglītības iestādes turpina veikt darbu klātienē atbilstoši konkrētās pašvaldības lēmumam un situācijai.
https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/nakamaja-nedela-attalinati-atsakas-macibas-vecako-klasu-skoleniem-un-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzekniem

Svarīgi, ka atgriežoties klātienē (šobrīd pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu pedagogi, darbinieki un audzēkņi), tiek pievērsta uzmanība veselības stāvoklim. Nav pieļaujams, ka uz darbu un izglītības iestādi dodas personas, kurām ir saslimšanas pazīmes.

2021. gada 6.janvārī aicinām skatīties Izglītības un zinātnes ministrijas organizēto preses konferenci, kurā jau vairāk tiks
skaidroti jautājumi, kas saistīti ar mācību procesa norisi 2020./2021. mācību gada 2. semestrī. Vairāk informācijas par
plānoto preses konferenci - nedēļas sākumā.

Avots: https://www.visc.gov.lv/lv/jau...

<>

Jaunākās galerijas