Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Izglītības pārvaldes nolikumi un noteikumi

No 2021. gada 1. septembra Tukuma novada Izglītības pārvaldes normatīvie dokumenti:  https://www.tip.edu.lv/lv/2012...

Līdz 2021. gada 31. augustam: 

Kandavas novada Izglītības pārvaldes nolikums šeit

Kandavas novada balvas izglītībā GADA SKOLOTĀJS piešķiršanas kārtība šeit

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības noteikumi Kandavas novadā šeit

Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi Kandavas novada izglītības iestāžu darbiniekiem. šeit

Kandavas novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtība šeit

Kandavas novada Izglītības pārvaldes 2020./2021. māc.gada perspektīvais pasākumu plāns interešu izglītībā šeit

Kandavas novada Izglītības pārvaldes darbības prioritātes  2020./2021. mācību gadam šeit

Kandavas novada Izglītības pārvaldes darba plāns 2020./2021. mācību gadam šeit

Kandavas novada Izglītības pārvaldes pārraudzības plāns 2020./2021. mācību gadam šeit
                                                                     
     Noteikumi par Kandavas novada Izglītības pārvalde un tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu nodarbināto komandējumiem un darba braucieniem šeit

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanas kārtība šeit

Kārtība, kādā tiek nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi un sniegti ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumi
Kandavas novada pašvaldības izglītības iestādēs šeit

Kandavas novada Izglītības pārvaldes attīstības stratēģija 2015.-2020. šeit


<>

Jaunākās galerijas