Kandavas novada Izglītības pārvalde

Notikusi 2016./2017.mācību gada interešu izglītības programmu izvērtēšana20.06.2016

Izvērtēšanai iesniegtas Kandavas novada izglītības iestāžu 75 interešu izglītības programmas. Kandavas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanās komisijas sēdē tika apstiprināts izvērtēšanā iegūto punktu skaits.

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sēdes PROTOKOLS

printēt

Noslēdzies konkurss „Esi aktīvs - bez atkarībām! 2016”17.05.2016

16.maijā Kandavas internātvidusskolas zālē notika konkursa „Esi aktīvs- bez atkarībām! 2016” noslēguma pasākums, uz kuru bija ieradušies kupls skaits tā dalībnieku- sešu klašu kolektīvi: Kandavas internātvidusskolas 7.a klase, audzinātājas Dace Kulmane un Natālija Čikunoviča, internātvidusskolas 8.a klase, audzinātājas Vita Eglīte un Mārīte Rozīte, Zantes pamatskolas 7.klase, audzinātāja Antra Grundmane, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 7.a klase, audzinātājs Gatis Frīdenbergs, Cēres pamatskolas 7.klase, audzinātāja Biruta Grenevica, Cēres pamatskolas 8.klase, audzinātāja Natālija Murāne, konkursa rīkotāji, atbalstītāji un sponsori, dalībskolu direktores Elita Lavrinoviča, Juta Reinsone, Kristīne Elksnīte un Daiga Puga.

Konkursā varēja piedalīties novada skolu 7.- 8. klašu kolektīvi.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (41)

​Noslēdzies konkurss Kandavas novada skolu 7. - 8. klašu kolektīviem „Esi aktīvs - bez atkarībām! 2016”16.05.2016

Uz konkursa noslēguma pasākumu Kandavas internātvidusskolā pulcējās tā dalībnieki ļoti kuplā skaitā- seši klašu kolektīvi: Kandavas internātvidusskolas 7.a klase un audzinātājas Dace Kulmane un Natālija Čikunoviča, internātvidusskolas 8.a klase un audzinātājas Vita Eglīte un Mārīte Rozīte, Zantes pamatskolas 7.klase un audzinātāja Antra Grundmane, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 7.a klase un audzinātājs Gatis Frīdenbergs, Cēres pamatskolas 7.klase un audzinātāja Biruta Grenevica, Cēres pamatskolas 8.klase un audzinātāja Natālija Murāne, konkursa rīkotāji, atbalstītāji un sponsori, kā arī dalībskolu direktores Elita Lavrinoviča, Juta Reinsone, Kristīne Elksnīte un Daiga Puga.

printēt Lasīt visu ziņu
<>

Jaunākās galerijas