Drukas resursa adrese: http://knip.lv/interesu_izglitiba/interesu_izglitibas_pasakumi_konkursi_2017_2018_macibu_gada_2_semestri
Drukas datums: 19:21:47 05.06.2020

Interešu izglītības pasākumi/konkursi 2017./2018. mācību gada 2.semestrī15.01.2018

Raksta turpinājumā informācija Kandavas novada izglītības iestādēm, interešu izglītības pulciņu pedagogiem, dalībniekiem un dalībnieku vecākiem par 2017./2018. mācību gada 2.semestra pasākumiem/konkursiem interešu izglītības jomā Kandavas novadā:

1) informācija tiem, kuri plāno piedalīties VISC organizētajos pasākumos un konkursos:
(Šie ir pasākumi, kuriem pirms dalības reģionālajā pasākumā/konkursā jeb 2.kārtā ir nepieciešama dalība novada atlases pasākumā jeb 1.kārtā.)

 • Bērnu mākslas izstāde - konkurss "Lidice 2018" 1.kārtai Kandavas novadā darbi jāiesniedz līdz 19. janvārim. Nolikumu skatīt šeit! 2.kārtai darbus uz Rīgu vedu 22.janvārī agri no rīta, 2.kārtai dalībniekus izvirza KNIP. VISC nolikums tiešsaitē pieejams šeit!
 • Vokālo ansambļu, kolektīvu, popgrupu festivāls-skate "No baroka līdz rokam" 1.kārta Kandavas novadā 2.februārī 10:00, pieteikšanās līdz 26.janvārim. Norises vieta tiks paziņota pēc pieteikumu saņemšanas. Nolikumu skatīt šeit! 2.kārta norisināsies 13.februārī Talsos, pieteikšanās līdz 5.februārim, 2.kārtai dalībniekus izvirza KNIP. VISC nolikums tiešsaitē pieejams šeit!
 • Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" 1.kārta Kandavas novadā 15.februārī 10:00, pieteikšanās līdz 8.februārim. Norises vieta tiks paziņota pēc pieteikumu saņemšanas. Nolikumu skatīt šeit! 2.kārta norisināsies 1.martā Ventspilī, pieteikšanās līdz 22.februārim, 2.kārtai dalībniekus izvirza KNIP. VISC nolikums tiešsaitē pieejams šeit!
 • Skolēnu skatuves runas konkurss 1.kārta Kandavas novadā 23.februārī 10:00, pieteikšanās līdz 14.februārim. Norises vieta tiks paziņota pēc pieteikumu saņemšanas. Nolikumu skatīt šeit! 2.kārta norisināsies 4.aprīlī Kandavā, pieteikšanās līdz 23.martam, 2.kārtai dalībniekus izvirza KNIP. VISC nolikums tiešsaitē pieejams šeit!
 • Teātru festivāls "...un es iešu un iešu!" 1.kārta Kandavas novadā 7.martā 10:00, pieteikšanās līdz 28.februārim. Norises vieta tiks paziņota pēc pieteikumu saņemšanas. Nolikumu skatīt šeit! 2.kārta norisināsies 20.-21. aprīlī Valmierā, pieteikšanās līdz 28.martam, 2.kārtai dalībniekus izvirza KNIP. VISC nolikums tiešsaitē pieejams šeit!
 • Koru konkurss "Dziesmai būt!" 1.kārta Kandavas novadā 28.martā 10:00, pieteikšanās līdz 15.martam. Norises vieta: Kandavas Mākslas un mūzikas skolas zāle. Nolikumu skatīt šeit! 2.kārta norisināsies 5.aprīlī Talsos, pieteikšanās līdz 28.martam, 2.kārtai dalībniekus izvirza KNIP. VISC nolikums tiešsaitē pieejams šeit! Obligātais repertuārs tiešsaitē pieejams šeit!
 • Vides objektu un mākslas darbu izstāde - konkurss "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" 1.kārtai Kandavas novadā darbi jāiesniedz līdz 29.martam. Nolikumu skatīt šeit! 2.kārtai darbi jāiesniedz līdz 13.aprīlim, , 2.kārtai dalībniekus izvirza KNIP. VISC nolikums tiešsaitē pieejams šeit!

2) informācija par pasākumiem tiem, kuri Kandavas novadā īsteno kādu interešu izglītības programmu (īpaši tiem, kuri saņem valsts mērķdotāciju) - lūgums rezervēt un atzīmēt savos kalendāros sekojošus datumus:

 • 25.janvāris 11:00 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā tautas dziesmu sadziedāšanās festivāls "Mana tautasdziesma", pieteikšanās līdz 17.janvārim. Nolikumu skatīt šeit!
 • Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss " Kas tad tas - Balts!", darbu un pieteikumu iesniegšana līdz 5.februārim. Nolikumu skatīt šeit!
 • Kandavas novada skolu datorgrafikas darbu neklātienes konkurss "Man' mīļo sirsniņ'!", darbu un pieteikumu iesniegšana līdz 9.februārim. Nolikumu skatīt šeit!
 • 28. februārī 10:00 Kandavas kultūras namā pirmsskolas deju kolektīvu festivāls "Sadejojam Kandavā"Nolikumu skatīt šeit! *Sakarā ar bērnu un pedagogu slimošanu pasākums tika atcelts.
 • 1.martā 10:00 Zemītes tautas namā vides pulciņu pasākums jeb vides pētnieku forums "Zaļš tur, zaļš šur, zaļš itvisur!"Nolikumu skatīt šeit!
 • Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss " Re-pavasara vēsteši!", darbu un pieteikumu iesniegšana līdz 2.marta. Nolikumu skatīt šeit!
 • Kandavas novada skolu datorgrafikas darbu neklātienes konkurss "Olu karaliene", darbu un pieteikumu iesniegšana līdz 29.martam. Nolikumu skatīt šeit!
 • 28. martā 10:30 Kandavas Mākslas un mūzikas skolā ansambļu festivāls-skate, pieteikšanās līdz 21.martam. Nolikumu skatīt šeit!
 • 18. aprīlī 13:00 Kandavas novada Zantes pamatskolā solistu un duetu festivāls, pieteikšanās līdz 13. aprīlim. Nolikumu skatīt šeit!
 • 25.aprīlī 10:30 Kandavas kultūras namā skolu deju kolektīvu festivāls-skate "Sadejojam Kandavā", pieteikšanās līdz 18. aprīlim. Nolikumu skatīt šeit!


Atgādinājums interešu izglītības īstenotājiem:

 • Tautas deju kolektīviem ir iespēja pašiem pieteikties un piedalīties sadejošanās pasākumos Jūrmalā un Jelgavā, kā arī citu žanru deju kolektīviem ir iespēja pašiem pieteikties un piedalīties jaunrades un deju konkursos Liepājā un Ogrē. Informācija pieejama šeit!
 • Ceram, ka vides pulciņi savās skolās aktīvi seko līdzi dažādām aktivitātēm zaļās dzīves jomā un organizē gan bateriju vākšanu, gan makulatūras vākšanu, gan domā par pavasara talkām. Ceram, ka ik pa brīdim uzmetat aci gan http://www.zalajosta.lv, gan http://www.mammadaba.lv/
 • Robotikas un tehniskās jaunrades pulciņiem ir iespēja pašiem pieteikties un piedalīties dažādās sacensībās un festivālos. Informācija pieejama šeit!
 • Vairāki interešu izglītības pulciņu programmas izvērtēšanas rādītāji/kritērīji ir par dalību pasākumos, aktivitātēs, konkursos. Nākamā gada finansējuma saņemšana (valsts mērķdotācija) ir atkarīga no pulciņa aktivitātes iepriekšējā gadā.

Kandavas novada Izglītības pārvaldes metodiķe Ieva Ozoliņa (jcnagla@inbox.lv; 28329487; www.knip.lv)