Drukas resursa adrese: http://knip.lv/interesu_izglitiba/aicinajums_piedalities_zimejumu_konkursa_par_latvijas_vesturi
Drukas datums: 05:40:28 09.07.2020

Aicinājums piedalīties zīmējumu konkursā par Latvijas vēsturi!04.04.2018

Fonds “Sibīrijas bērni” izsludina konkursu skolēniem. Aicinām līdz š.g. 18.maijam iesūtīt darbus zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”. Ar konkursiem vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.  Mēs regulāri braucam uz skolām, rādām filmas par vēsturi un stāstām par ekspedīcijām uz Sibīriju. Daudziem skolēniem ģimenē ir gan Sibīrijas, gan Trimdas stāsti. Vēlamies mudināt bērnus interesēties par šiem stāstiem. Konkursā darbus vērtēs trīs vecuma grupās. Zīmējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Ruta Čaupova, Tatjana Krivenkova, Vaira Cīrule, Linda Lūse un Regīna Deičmane. Konkursu labāko darbu autoru apbalvošana notiks 14.jūnija konferences laikā Rīgā. Konkursa nolikums pieejams šeit!