Drukas resursa adrese: http://knip.lv/interesu_izglitiba/2019_2020_macibu_gada_interesu_izglitibas_programmu_izvertesana
Drukas datums: 07:45:20 08.07.2020

2019./2020.mācību gada interešu izglītības programmu izvērtēšana

17.06.2018. Kandavas novada Izglītības pārvaldē norisinājās interešu izglītības programmu izvērtēšana.

Izvērtēšanai iesniegtas Kandavas novada izglītības iestāžu 78 interešu izglītības programmas dažādās jomās. 

Izvērtēšanas komisijā tika aicināti Kandavas novada izglītības iestāžu direktora vietnieki interešu izglītības jomā.

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas Protokols šeit