Izglītība Kandavā

līdz 31.08.2021. – Kandavas novada Izglītības pārvalde
no 01.09.2021. – Tukuma novada Izglītības pārvalde

Jaunumi

Pedagogu profesionālas kompetences pilnveide 2020.gadā

2020.gadā VISC sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, stiprinot pirmsskolas pedagogus un mācību priekšmetu skolotājus: jauns mācību saturs, mācību plānošana un īstenošana skolēnu pamatprasmju, caurviju prasmju un vērtībās balstītu ieradumu attīstībai, lai mācīšanās rezultāts ir lietpratība; vērtēšana; starpdisciplinārā pieeja; skolotāju sadarbības veidi starpdisciplinaritātes īstenošanai mācību jomas ietvaros un starp jomām u.c.

Lasīt visu ziņu

Aicinām ziedot datorus un planšetes skolēnu tālmācībai

27.03.2020

programmesana_skolens_skola_dators_macibas_51298837.jpgLai nodrošinātu efektīvu attālinātu mācību procesu ārkārtējā situācijā, aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus, bijušos studentus, kuriem, iespējams, mājās stāv neizmantoti portatīvie datori, planšetes vai arī stacionārie datori, kas vairs nav vajadzīgi, tos dāvināt, vai aizdot Kandavas novada skolēniem, kuriem nav iespēju kvalitatīvi veikt mācību procesu.
Īpaši, ja ģimenē ir vairāki izglītojamie, kas stāv rindā, lai izpildītu uzdotos darbus.

Paldies tiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas jau ir izrādījuši iniciatīvu un piedāvājuši palīdzību!

Lūgums par iespēju palīdzēt informēt Izglītības pārvaldes vadītāju Jeļenu Šnikvaldi pa Tālruni: 28618612, vai rakstīt elektroniski:  Jelena.Snikvalde@kandava.lv vai izglitibas.parvalde@kandava.lv

Latvijas TV izglītojošā programma bērniem un jauniešiem

23.03.2020

Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta cēlienu no plkst. 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam.

Arī nākamo nedēļu programma tiek veidota pēc līdzīga principa –  no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni. 
Informācija par visiem LTV7 raidījumiem un programmu #paliecmājās Izglītība lapā: https://replay.lsm.lv/lv/izglitiba

LTV programmas plānojums pirmajai nedēļai un projekta Skola2030 ieteikumi tās izmantošanai: https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/ltv-raidijumi

Skola2030  ir sagatavojusi ieteikumus raidījumu izmantošanai mācību procesā:

Detalizēta informācija LTV 7 pielāgotajai programmai

Avots: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/info.shtml#mart22

Makulatūras nodošana tiek pagarināta līdz 30.04.2020.

20.03.2020 - 30.04.2020

makulaturas_konkurss__aktualais.jpgSIA "AAS "Piejūra"" informē, ka makulatūras vākšana konkursam "Palīdzēsim kokiem" tiek pagarināta līdz 30.04.2020.

Noslēguma pasākums netiek atcelts, izmaiņu gadījumā informēsim.

Lasīt visu ziņu
<>

Jaunākās galerijas