Kandavas novada Izglītības pārvalde

Kandavas novada izglītības iestāžu darbinieku konference "Ar spēka zīmi plaukstā"

28.08.2015 11:00

Šogad sumināsim:

Par mūža ieguldījumu:

Kandavas internātvidusskolas skolotājas Birutu Rācenāju un Valdu Upenieci,
Vānes pamatskolas direktori - Ausmu Pilenieci

Gada skolotājus:

Pirmsskolas pedagogs - Vēsma Skrazlovska - Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks";

Sākumskolas pedagogs - Elita Brahmane - Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola;

Pamatskolas pedagogs - Zaiga Puriņa - Kandavas novada Zantes pamatskola;

Vidusskolas pedagogs - Ņina Zalcmane - Kandavas internātvidusskola;

Profesionālās ievirzes pedagogs - Ilze Baumane - Kandavas Mākslas un mūzikas skola;

Profesionālās ievirzes pedagogs - Inese Cīrule - Kandavas Deju skola;

Profesionālās izglītības pedagogs - Ojārs Sūnaitis - PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

Jaunie izglītības iestāžu vadītāji

Dace Rozentāle - PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

Ivars Lasis - Vānes pamatskola

Jaunie direktoru vietnieki

Ilze Oliņa - Kandavas internātvidusskola

Sintija Vīndedze - Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Kaspars Ševčuks - PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

Tiks pasniegta balva Kandavas novada „Gaismas nesējs 2015”

Informācija par pasākuma gaitu: kandava.lv

Kandavas Mākslas un mūzikas skolā turpinās audzēkņu uzņemšana 2015./2016.mācību gadam17.08.2015

Mākslas nodaļā-

  • Profesionālās ievirzes programmā: Vizuāli plastiskā māksla (8-10 g.v.)
  • Interešu izglītības programmā : Sagatavošanas klase (7 g.v.)
  • Interešu izglītības programmā KRĀSIŅAS (5-6 g.v.) pieteikšanās līdz 25.septembrim.

no 20.augusta līdz 31.augustam no pl. 12.00 – 17.00


Mūzikas nodaļā-

  • Profesionālās ievirzes programmās: Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoles spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle.

Uzņemšana mūzikas specialitātēs, t.sk. audzēkņu noklausīšanās (dzirde, ritms) no 20.augusta līdz 27.augustam mūzikas skolā Tirgus laukumā 11 , no pl.12.00 – 17.00.

  • Interešu izglītības programmā: Sagatavošanas klase (6 g.v.) pieteikšanās līdz 25.septembrim skolas kancelejā, Sabiles ielā 12.
  • Interešu izglītības programmā: Ģitāras spēle (bez vecuma ierobežojuma) pieteikšanās līdz 25.septembrim skolas kancelejā, Sabiles ielā 12.


Interesēties pa tālr. 63182045 (lietvedība) vai 29488030 (direktore).

Iestājoties līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība (kopija vai oriģināls) vai pase. Uz vietas jāizpilda noteikta parauga iesniegums.printēt

Par Izglītības pārvaldes darba laiku10.07.2015

Sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem no 13.jūlija līdz 27.jūlijam Izglītības pārvalde būs slēgta.

Atvainojamies par sagādātājām neērtībām.

printēt

Noslēdzies konkurss Kandavas novada skolu 7. - 8. klašu kolektīviem „Esi aktīvs - bez atkarībām! 2015”18.05.2015

Šogad uz konkursa noslēguma pasākumu jauniešu centrā „Nagla” pulcējās tā dalībnieki Kandavas novada Zantes pamatskolas 8.klase un audzinātāja Antra Grundmane, Kandavas internātvidusskolas 7.a klase un audzinātājas Vita Eglīte un Māŗīte Rozīte, Cēres pamatskolas 7.klase ar audzinātāju Natāliju Murāni, kā arī skolu direktori Kristīne Elksnīte Juta Reinsone un Elita Lavrinoviča, konkursa rīkotāji, atbalstītāji un sponsori.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (0)

Kandavas novada skolu un ansambļu skatē

28.04.2015

28. aprīlī, Kandavas internātvidusskolā notika Kandavas novada vispārizglītojošo skolu koru un ansambļu skate, kur tikās mazie un lielie dziedāji. Koncertā piedalījās 10 dziedošie kolektīvi no Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas, Kandavas internātvidusskolas, Zemītes pamatskolas, Vānes pamatskolas, kā arī mazie dziedātāji no Matkules sākumskolas. Koncerts notika divās daļās. Pirmajā daļā uzstājās kolektīvi, kurus vērtēja žūrija. Visaugstāko I pakāpi ieguva kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 2.-4.kl.koris, Kandavas K. Mīlenbaha 1.kl.koris, kā arī Kandavas internātvidusskolas 1.-4.kl.ansamblis. II pakāpes diplomus žūrija piešķīra Matkules sākumskolas 1.-6.kl.korim un 5.-9.kl. Vānes pamatskolas ansamblim. Otrajā daļā savu meistarību rādīja kolektīvi no Zemītes pamatskolas mūzikas pulciņš, pirmsskolas un sākumskolas ansamblis „Spārīte”, kā arī popgrupa „Mākonīši” un Kandavas novada Zantes pamatskolas 1.-4.kl.vokālā studija.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (10)

Kandavas novada 2.-4. klašu skolēnu pētniecisko darbu konference

27.04.2015

Kandavas novada 2.-4.kl. pētniecisko darbu konference notika 2015.gada23.aprīlī, Kandavas internātvidusskolā.

Skolēnu pētniecisko darbu mērķis ir veidot skolēnos patstāvīgās darbības attīstību, veicināt pētnieciskās darbības prasmju, spriešanas un viedokļa formulēšanu, kā arī padarīt interesantāku un mērķtiecīgāku mācību procesu.

Skolēnu pētniecisko darbu konferencē piedalījās 18 skolēni ar 16 darbiem. Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja visu mazo pētnieku sniegumu. Izvēlētas tēmas bija ļoti dažādas. Tika pētīta Līgupe, zirgi, žagatas, vēroti putni pie barotavām, staigāts pa baskāju taku, kura pašu spēkiem gatavota, kā arī pētītas citas dažādas tēmas.

printēt Lasīt visu ziņu

Valsts 39.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē27.04.2015

No 24.- 26.aprīlim norisinājās Valsts 39.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.

Mūsu novadu pārstāvēja divi darbi Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 11.klases skolnieks Roberts Lepsis ar darbu „Ābolu kvalitātes uzlabošana ar papildmēslošanu un augļu retināšanu” un 11.klases skolniece Anete Prodniece ar darbu „Valodas kļūdas interneta ziņu vietnēs”.

APSVEICAM!!!

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolnieku Robertu Lepsi ar iegūto II pakāpes diplomu Valsts 39. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Paldies darba vadītājiem un konsutantiem Ingunai Auziņai, Antrai Petkevičai un Jānim Lepsim.

printēt
<>

Jaunākās galerijas