Kandavas novada Izglītības pārvalde

Kandavas novada ZPD konference

Zinātniski pētnieciskā darba (ZPD) izstrāde sekmē skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību, virza skolēnus akadēmiskajām gaitām augstskolā vai pat darbībai zinātnē un viennozīmīgi veicina skolēnu profesijas izvēli.

Šogad Kandavas novada ZPD konference notika 23. janvārī Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā. Konferencē piedalījās 7 skolēni ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem par ļoti daudzveidīgām tēmām. Tieši šī tēmu dažādība pasākumu izvērsa ne tikai saistošu un interesantu klausītājam, bet arī ļāva uzzināt daudz jaunas informācijas un vērsa uzmanību uz nozīmīgām lietām paskatīties daudz plašāk.

Konferencē piedalījās:

  • Beāte Beta Makovska - “Ērzeļa Aromāta nozīme vaislas darbā” (darba vad. E. Lavrinoviča), Kandavas Reģionālās vsk. 9.klases skolniece
  • Katrīna Marta Krūmiņa - “Buļļupes raksturlielumu izpēte” (darba vad. I. Krūmiņa), Kandavas K. Mīlenbaha vsk. 11. klases skolniece
  • Elizabete Betija Baltgalve - “Augu sugu noteikšana medus sastāvā” (darba vad. I. Batņa), Kandavas K. Mīlenbaha vsk. 11. klases skolniece
  • Anna Dūniņa - “Augsto krūmmelleņu audzēšana piemājas saimniecībā” (darba vad. I. Batņa), Kandavas K. Mīlenbaha vsk. 11. klases skolniece
  • Estere Karole - “Kā sadzīvot ar v1. tipa cukura diabētu bērna vecumā” (darba vad. I. Batņa), Kandavas K. Mīlenbaha vsk. 11. klases skolniece
  • Evelīna Mileika - “Apģērba valkāšanas paradumi A. Grīna romānā “Dvēseļu putenis” (darba vad. I. Rožkalne), Kandavas K. Mīlenbaha vsk. 11. klases skolniece
  • Ance Eimane - “Bērnu tiesību īstenošana veselības aprūpes saņemšanai Kandavas novadā” (darba vad. I. Batņa), Kandavas K. Mīlenbaha vsk. 12. klases skolniece

Jaunieši, veicot zinātniskos pētījumus un analizējot iegūto informāciju, pilnveidoja savas zināšanas, prasmes apstrādāt datus, strādāt ar dažādām iekārtām un tehnoloģijām, plašāk apzinājās sabiedrībā aktuālas problēmas un guva pirmo nopietno pieredzi zinātniski pētnieciskajā darbībā.

Paldies darbu autoriem, darbu vadītājiem un recenzentiem par ieguldīto darbu!

REZULTĀTI

printēt Lasīt visu ziņu galerija (10)

Kandavas novadā ēnu dienā aicina iepazīt dažādas profesijas

12. februārī visā Latvijā notiks ikgadējā Ēnu diena, kurā kā ierasts piedalīsies arī Kandavas novada pašvaldība un tās iestādes, aicinot skolēnus iepazīt dažādas profesijas. Kandavas novadā pamatskolu un vidusskolu skolēniem šogad piedāvā iepazīt 13 profesijas piecās iestādēs.

printēt Lasīt visu ziņu

Apsveicam!

Sveicam Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 9. klases skolēnu Ingaru Samiņu (skolotāja Baiba Leitarte) ar veiksmīgu piedalīšanos latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādē 8.-9. klašu skolēniem un uzaicinājumu uz olimpiādes trešo posmu, kas notiks 2020. gada 27. martā LU Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā. 

Vēlam veiksmi!

printēt

Par ZPD novada konferenci

Kandavas novada 44. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference notiks 

2020. gada 23. janvārī plkst. 12.00 Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā!

printēt

Kandavas jauno akordeonistu sasniegumi

21.01.2020 kur : Kandavas Mākslas un mūzikas skola

21.janvārī Ventspils Mūzikas vidusskolā notika valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Akordeona spēle audzēkņiem, kurā piedalījās Ziemeļkurzemes mūzikas skolu jaunie akordeonisti.

Apsveicam Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņus Renāru Gabrielu Kalniņu un  skolotāju Daigu Zariņu ar godpilno 3.vietu (vecākajā grupā) un Maria Mārīti Hesu  (vidējā grupā) un skolotāju Dzintru Lindi ar pārliecinošo– 1.vietu!

Prieks un gandarījums, ka audzēkņu un pedagogu darbs tik augsti novērtēts!

12.februārī Mārīte Maria Hesa pārstāvēs Kandavas Mākslas un mūzikas skolu un visas Ventspils reģiona mūzikas skolas valsts konkursa finālā Ulbrokā, kur satiksies ar Latvijas mūzikas skolu spēcīgākajiem akordeonistiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (7)

Apsveicam!

Sveicam 48. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes - konkursa "LIDICE 2020" Latvijas kārtas laureātus - Vānes pamatskolas skolēnus Jāni Balgalvi instalācija "Pikniks" un Egonu Kernu, Dāvi Baronu instalācija "Nosarkušais mežs" (skolotājs Andris Millers). 

printēt
<>

Jaunākās galerijas