Kandavas novada Izglītības pārvalde

Skolēnu skaits Kandavas novada skolās jaunajā mācību gadā09.09.2019

Pavisam Kandavas novadā skolas gaitās šogad devušies 1252 audzēkņi, no tiem Cēres pamatskolā mācās 83 skolēni; Vānes pamatskolā - 103; Zemītes pamatskolā - 102; Kandavas novada Zantes pamatskolā - 106; Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā - 372 audzēkņi; Kandavas Reģionālajā vidusskolā - 277; Kandavas PII “Zīļuks” apmeklē - 209 mazie novadnieki.

 ( Kandavas novada Izglītības pārvaldes dati uz 9.09. 2019.)

 

printēt

Novada Award jaunieši augustā pieveic 135 km gar jūru09.09.2019

Kandavas Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Nagla” augusts iezīmējās kā starptautiskās jauniešu izaugsmes programmas “Award” mēnesis, jo katru nedēļu norisinājās spraigas, interesantas, daudzpusīgas aktivitātes.

7. augustā notika sudraba līmeņa piedzīvojumu ceļojuma apmācības, kurās piedalījās četri Kandavas novada jaunieši Monta, Ketija, Emīls un Markuss, un 8. augustā jaunieši mēroja savu izmēģinājuma pārgājienu ar nūjošanas nūjām gar jūru maršrutā Mazirbe-Pitrags-Mazirbe 10 km garumā. Savukārt, Bronzas līmeņa piedzīvojumu ceļojuma apmācības norisinājās 14. augustā, tajās piedalījās pieci Kandavas novada jaunieši Elizabeta, Samanta, Ralfs, Oskars, Laima un viens Alsungas novada jaunietis Artuss. 

printēt Lasīt visu ziņu

Biedrība „Kandavas novada Jauniešiem” sāk īstenot projektu “Sāc ar sevi!”09.09.2019

Biedrība „Kandavas novada Jauniešiem” 2019. gada 30. jūlijā noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Solidaritātes korpusa programmas Solidaritātes projekta “Sāc ar sevi!” īstenošanu.

Sākot ar 2019. gada 1. augustu tiek īstenots jauniešu Solidaritātes projekts “Sāc ar sevi!”, kura mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un pilsonisko atbildību, attīstot dabai draudzīga dzīvesveida kustību Kandavas novadā, izmantojot bezatkritumu pieeju (zero waste) kā instrumentu.

Īstenojot projektu, tiks risināta līdzdalības un pilsoniskās atbildības problēma, mazinot Kandavas novada iedzīvotāju pasivitāti, kliedējot stereotipus, ka vides aizsardzība ir neiespējama, sarežģīta. Projekts ir piecu aktīvu Kandavas novada jauniešu izaicinājums vērst sabiedrību uz ilgtspējīgu rīcību, paredzot paradumu maiņu, lai samazinātu vienu no aktuālajām vides problēmām pasaulē. Projektu īsteno jaunieši Evita, Gita, Laura Kristīne, Madara un Nauris no Kandavas novada.

Tiešā mērķa grupa, kas plānota projekta iesaistē, ir Kandavas novada jaunieši (13-25 g.), neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas. Netiešā mērķa grupa ir jebkurš Kandavas novada iedzīvotājs, kuram ir interese par projektu.

printēt Lasīt visu ziņu

Zinību diena Kandavas novada izglītības iestādēs02.09.2019

“Cilvēka prātam  ir trīs atslēgas ar kurām var atslēgt visu- tās ir cipars, burts un nots, jeb zināt, domāt un sapņot. Lai šīs trīs lietas realizētu, pamatā ir jāieliek darbs. Darbs, lai iegūtu zināšanas, darbs, lai spētu gudri un dziļi domāt, un darbs, lai savus sapņus realizētu!”

Šos Viktora Igo vārdus, atklājot Zinību dienas svinīgo pasākumu Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā, sacīja skolas direktore Daiga Puga.  Viņa katram no klātesošajiem novēlēja būt pārliecinātam par sevi un gribēt darīt, censties darīt visu, lai ikviens katrs pats pilnveidotos. “Tas ir skolas un mūsu visu kopīgais mērķis un uzdevums, mācīties, lai taptu gudrāki! Mācīties, lai vairāk zinātu, mācīties, lai spētu domāt, un mācīties, lai būtu lieli sapņi! Lai visiem lieli sapņi, kurus realizēt!”

Līdzīgas domas un vēlējumus šajā dienā visās novada skolās pauda skolu direktori. Izskanēja daudz laba vēlējumu- vēlēja gan spēku, gan izturību, gan pacietību, zinātkāri un visu pārējo, kas nepieciešams, lai ar panākumiem kāptu zinību kalnā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (151)

Zinību diena!

02.09.2019 10:00 - 10:40 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks


  Zinību diena ir klāt-jauns darba cēliens, jaunas apņemšanās! Uz svinīgo pasākumu pulcējās mūsu iestādes lielākie "zīļuki", kuri šajā mācību gadā uzsāk obligāto apmācību pēc jaunajām pirmsskolas vadlīnijām. 
5-6 gadīgo grupās apmācību uzsāk 86 bērni.
  Par labu noskaņojumu gādāja skolotājas, kuras iejutās meža skolas vidē.
  Radošu un veiksmīgu sadarbību vecākiem, bērniem un skolotājiem! 
        

    

Latvijas – Dānijas sadraudzības projekts “Camp 34” 19.-23.08.2019.

Jau vairākus gadus mūsu skola piedalās pašvaldību sadarbības projektā, kurā katru vasaru vienu nedēļu bērni no Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas, Mērsraga vidusskolas un no jauniešu centra Lejres novadā Dānijā dodas ciemos viens pie otra. Šogad no 19. -23. augustam vienpadsmit mūsu skolas skolēni devās uz Dāniju, kur tika laipni uzņemti ģimenēs, gūstot iespēju izzināt valsts kultūru, tradīcijas un vēl daudz citu lietu. Skolēnus pavadīja 3 skolotājas – Danuta Dude, Lāsma Mūrniece un Maija Kesenfelde.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (29)
<>

Jaunākās galerijas