Kandavas novada Izglītības pārvalde

Jaunumi

Sākta noslēdzošā pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

03.02.2021

macitspeks_horizontali.jpgNo šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Projekta komanda īpaši uzsver šīs pieteikuma anketas nozīmi, aicinot to aizpildīt rūpīgi – tā ir ļoti būtiska atlases procesa daļa un nav tikai formalitāte. „Izmantojiet šo iespēju analizēt un aprakstīt savu līdzšinējo sniegumu, parādīt mums, ko esat darījuši un sasnieguši, jo novērtēt varam tikai to, ko zinām,” kandidātus aicina Marta Voicehoviča, projekta atlases vadītāja.

Lasīt visu ziņu

Projekta PUMPURS publicitāte Vānes pamatskolā

04.01.2021

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk PuMPuRS) realizācijas Vānes pamatskolā  informatīvais reklāmas plakāts izvietots I stāvā  skolas foajē telpā labi redzamā vietā gan skolēniem, gan skolotājiem, vecākiem un jebkuram skolā ienākošam cilvēkam. 

Lasīt visu ziņu galerija (3)

Kandavas novada ZPD konference šogad notika tiešsaistē

zpd_darbi.jpgŠ.g. 28. janvārī, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, pirmo reizi attālināti notika Kandavas novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference tiešsaistē, platformā ZOOM.  

Šogad Kandavas novada ZPD konferencē 10.-12.klašu grupā no vidusskolām tika izvirzīti 4 darbi (5 dalībnieki):

Amanda Buka (Kandavas Reģionālā vidusskola, 12.klase) ar darbu “The impact of the English language on adolescents` everyday language” (darba vadītāja L. Znotiņa)

Margarita Selīna Bogdanova (Kandavas Reģionālā vidusskola, 12. klase) ar darbu “Interesanti leksikas slāņi Janas Egles grāmatā “Svešie jeb miļeņkij ti moi”" (darba vadītāja I. Oliņa)

Anna Madara Celmiņa (Kandavas Reģionālā vidusskola, 12. klase) “Reaģēšanas laika ietekmējošie faktori” (darba vadītāja E.Lavrinoviča)

Rūdolfs Tauriņš, Artis Diduhs (Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola, 11. klase)  “Gaida Ģigule - leģendāra Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotāja” (darba vadītāja I. Rožkalne)

Žūrijas komisija lēma, ka Kandavas Reģionālās vidusskolas skolnieces Margaritas Selīnas Bogdanovas darbs  tiek virzīts uz izvērtēšanu Zemgales reģionā. 

Zemgales reģiona ZPD konference šogad notiks tiešsaistē 2021. gada 5. martā.

Paldies skolēniem un  darbu vadītājiem par ieguldīto darbu!

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu un risinājumu krājums (2017.-2020.gads)

29.01.2021

math.jpgMatemātikas olimpiāžu uzdevumu un to risinājumu krājums ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) ietvaros. Tas aptver mācību priekšmetu olimpiādēs izstrādāto saturu no 2017. līdz 2020. gadam.

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu un risinājumu krājums [PDF]

Matemātikas sacensības – olimpiādes un konkursi – paplašina skolēnu redzesloku un rosina skolēnus domāt par matemātikas zinātnes tēmām. Tās dod iespēju satikties skolēniem ar līdzīgām interesēm un rada sacensību garu, kas ir lielisks stimuls lieliem sasniegumiem.

Matemātikas sacensību uzdevumi attīsta abstrakto domāšanu, prasmi pierādīt un rada nepieciešamību pēc pierādījuma. Olimpiādes sniedz skolēniem ne tikai jaunas zināšanas, bet arī veido cilvēka personību un darba kultūru, radinot skolēnus loģiski sakārtot savas domas un darboties secīgi.

Uzdevuma krājuma autoru kolektīvs:

  • Maruta Avotiņa
  • Mārtiņš Opmanis
  • Rihards Opmanis
  • Māris Valdats
  • Agnese Zīlīte

© Valsts izglītības satura centrs, 2021

Valdībā šodien pieņemts lēmums par grozījumiem /izmaiņām noslēguma pārbaudījumu norises laikos 2020./2021. mācību gadā

28.01.2021

eksameni.jpgŠodien, 28. janvārī, valdība pieņēma lēmumu par vairāku Ministru kabineta noteikumu  grozījumiem, kuri nosaka 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus,  eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību un noteikumus, kas regulē 1. un 12. klases brīvlaikus 2. semestrī.

Lai šajā mācību gadā veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka 3. klases skolēniem tika pagarināts ziemas brīvlaiks, grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” nosaka, ka 3.klases diagnosticējošie darbi notiks martā,

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Lielā Talka izsludina konkursu skolēniem - kļūsti par idejas nesēju zaļas, tīras Latvijas un pasaules veidošanā

27.01.2021

lt_konkurss_skoleniem.jpgVislatvijas kustība Lielā Talka un Pasaules Talka rīko konkursu Latvijas skolu 5.-12. klašu skolēniem „Tīra vide – neatņemama mana un manu vienaudžu Latvijas sastāvdaļa”. Konkursa mērķis ir aktualizēt nepieciešamību rūpēties par vidi un saglabāt to tīru un skaistu nākamajām paaudzēm. Konkursa laureāti uz mēnesi kļūs par 2021. gada pavasara Lielās Talkas vēstnešiem un viedokļu līderiem komunikācijas aktivitātēs, savukārt labākais iesniegtais projekts kļūs par TV reklāmas rullīti.

No 2020. gada 17. decembra līdz 2021. gada 15. martam aicinām jauniešus individuāli vai komandās iesniegt radošu 80 sekunžu (horizontāli filmētu) video klipu, kurā akcentē vides lomu un nepieciešamību saglabāt tīru Latviju nākamajām paaudzēm, tādā veidā kļūstot par 2021. gada Lielās Talkas vēstnešiem un ideju nesējiem zaļas, tīras Latvijas un pasaules veidošanā. Radošākais video projekts kļūst par “Lielās Talkas 2021” informatīvās kampaņas sastāvdaļu: kā reklāma TV kanālā “TV3”, gan kā sastāvdaļa sociālo tīklu kampaņai, sagaidot nākamā gada Lielās Talkas dienu. Kopā ar video klipu, jāiesniedz informācija par autoriem: neliels apraksts un kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs), kā arī skolas nosaukums.

Lasīt visu ziņu
<>

Jaunākās galerijas